Sjekket over 200 kjøretøy

Onsdag gjennomførte Statens vegvesen utekontroll på E 134 Favnabø østgående og Etne vestgående retning.