HAUGESUND: Det vil innen kort tid bli tillatt å sykle mot enveiskjøring i Skjoldavegen, fra Flotmyr til Bytunet, da det etableres sykkelfelt fra Flotmyr til Sørhauggata. Fra Sørhauggata til Strandgata vil det være tillatt å sykle mot enveiskjøring, men det blir ikke lagt egne sykkelfelt der.

Haugesund kommune ber om at alle trafikanter tar seg bedre tid enn vanlig når de ferdes i eller på tvers av Skjoldavegen i Haugesund sentrum i tiden framover. En bør være ekstra oppmerksom på nye skilt som viser at sykler er unntatt enveiskjøring. Kommunen minner også om at fartsgrensen i Haugesund sentrum er 30 km/t.

For trafikanter som kjører bil til butikkene i Skjoldavegen vil det fremdeles være 30 minutters kantparkering i de fleste kvartalene, men nå utelukkende på sørsiden av gateløpet. Det kommer i tillegg nye korttidsplasser i sidegatene nedenfor Fiskematen og ovenfor Lasse Sport.