Trafikktallene går en vei du sjelden ser

Det registreres store utslag i endringer i biltrafikk og turgåing lokalt.