HAUGESUND: Områdene det er snakk om, ligger utenfor Haugesund, nordvest for Bergen og utenfor Sørvestlandet. Sistnevnte ligger over 150 kilometer utenfor kystlinjen. To av områdene ligger inntil allerede utlyste områder, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Det er veldig bra at det nå åpnes opp for neste runde havvind i Nordsjøen. Viktig å få tildelt og finansiert opp de prosjektene som nå kommer på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Dessuten er det viktig for industrien at man har langsiktighet, utvidelsen av havvindområdet ved Utsira Nord er perfekt, sier administrerende direktør i Deep Wind Offshore, Knut Vassbotn.

Nå skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i gang med en såkalt strategisk konsekvensutredning av områdene. De tre områdene heter Sørvest F, Vestavind F (som er en utvidelse av Utsira Nord) og Vestavind B.

– Vi har stort behov for ny, fornybar kraft i årene som kommer, og havvind kan bidra med en betydelig del av denne kraften, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen.