ØKONOMI: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea anslår også at Norges Bank vil sette opp renta ytterligere to ganger i 2020.

Det kommer fram i rapporten Nordea Economic Outlook om bankens økonomiske prognoser som banken publiserer onsdag.

I mai valgte Norges Bank å holde styringsrenta uendret på 1 prosent, men varslet at de trolig vil sette den opp i juni.

En viktig grunn til at Nordea er optimistisk til norsk økonomi er at oljeselskapene planlegger for i underkant av 15 prosents vekst i oljeinvesteringene i år. Banken regner med vekst i oljeinvesteringene også i 2020.

Stabilt boligmarked

Veksten i etterspørselen etter arbeidskraft vil holde seg oppe, og arbeidsledigheten vil falle, anslås det. Det spås også høyere lønnsvekst.

Boligmarkedet vil holde seg stabilt, blant annet som følge av et sterkt arbeidsmarked og tiltakende vekst i kjøpekraften, men stigende rente kan legge en demper på noe av etterspørselen av boliger, ifølge banken.

Til tross for en gradvis renteøkning, vil vi se en solid inntektsvekst, spås det i Nordea.

Gode økonomiske utsikter, et stabilt boligmarked og et solid arbeidsmarked vil dermed føre til et høyere forbruk.

Vekst i eksporten

Nordea regner dessuten med solid vekst i fastlandseksporten.

Leveranser av oljerelatert utstyr og tjenester utenfor norsk sokkel er et svært viktig marked for Norge.

Oljeselskapene planlegger for kraftig investeringsvekst også utenfor Norge i årene som kommer, påpeker sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Norge eksporterer også mye råvarer som fisk, aluminium og oljeraffinerte produkter.

– Gode priser og en svak krone har gjort at inntjeningene her er sterke, og det planlegges for store investeringer, sier Olsen.