NÆRINGSLIV: E24 melder tirsdag morgen at manglende oppfølging av avvik på Draupner-innretningene kan føre til tvangsmulkt på 100.000 kroner dagen om Gassco ikke retter seg etter pålegg.

Det er Petroleumstilsynet (Ptil) som fører tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Draupner-innretningene.

Ifølge E24 er det ikke ofte Ptil truer operatører med tvangsmulkt, men etter å ha sett at Gassco ved tre anledninger fortsatt ikke har rettet seg etter pålegg er det nå sendt brev til Gassco med vedtak om tvangsmulkt.

Petroleumstilsynet skriver at det er påvist «alvorlige brudd på regelverket og manglende oppfølging av tidligere pålegg».

– Dette skal vi lære av

Tvangsmulkten på 100.000 kroner dagen vil tre i kraft dersom Gassco ikke retter seg etter tilsynets pålegg innen 15. mars 2022.

– Vi tar rapporten og varsel om pålegg på stort alvor, og vi tar på alvor tilbakemeldingen fra Petroleumstilsynet at enkelte tiltak ikke er blitt lukket. Det er blitt gjennomført et omfattende arbeid etter tilsynet i 2019 for å lukke avvik, men vi er ikke tilfreds med at en del av avvikene ikke er lukket med god nok kvalitet. Dette skal vi lære av og forstå fullt ut hva som skal til for å lukke avvikene fullstendig, forklarer pressekontakt Randi Viksund i Gassco til Stavanger Aftenblad/E24.