Får ikke reise hjem når dommen er ferdig sonet

Nå er det endelig: En 35 år gammel mann fra Karmøy får ikke bo verken i hjemkommunen eller i Haugesund det neste året. Både lagmannsretten og Høyesterett har forkastet hans anke over tingrettens avgjørelse i september.