Stien langs Bjellandselva, mellom Bjellandsvatnet og Vigdarvatnet, er opparbeidet og merket av Vigdar Grunneigarlag. På våte partier er det lagt ut planker, og tre bruer krysser elva undervegs.

Fra parkeringen går du ca. 50 meter tilbake langs gangvegen, og krysser fylkesvegen gjennom en undergang. Deretter går du rett fram, følger en smal og gruslagt sti sørover på høyre side av elva mot Vigdarvatnet og krysser elva over ei bru.

Rett før brua er det noen ruiner av gamle murer i elva.

Her har det tidligere stått to kvernhus, og ser du godt etter, kan du se at det ligger to kvern-steiner uti elva her.

Etter å ha passert ei myr, går stien gjennom et lite skogholt. Senere krysser stien elva over ei ny bru, og du passerer stiens høyeste punkt. Her er det satt ut benker der du kan ta en pause.

Etter 15 – 20 min. gange passerer du en benk og et skilt: «Stampå». Her var det i tidligere tider en vanndreven stampemølle/tøystampe, som ble brukt i produksjonen av vadmelstøy.

Lenger framme krysser du elva igjen på ei tredje bru, og her tar du den merkede stien til venstre. Nå er det ikke langt igjen til Mulavika og Vigdarvatnet. Returen går samme veg som du kom.

Ytterst på neset har Vigdar Grunneigarlag og Barnas Turlag Sveio laget en rasteplass med bord og benker og lekeplass for barna. I august 2018 ble det satt opp et grindabygg, ment som ei raste-bu/grillhytte.

Turfakta

VARIGHET: 1 – 1,5 timer t/r. Merket sti

TILKOMST: Fylkesveg 47 til litt nord for Sveio, til skilt «Fuglereservat».

PARKERING: Skiltet parkering ved fuglereservat

KART: Turkart Sveio