Søre Åsen som ligger på østsiden av Storavatnet ved Falkeid, er et skogsområde hvor det både drives skogsdrift og er lagt til rette for friluftsliv. På parkeringsplassen er det satt opp informasjonstavle.

Etter å ha passert bommen, går vi skogsvegen til venstre og følger denne nedover mot Knustjørn. Vi følger skogsvegen langs tjernet og oppover til den gjør en krapp sving mot høyre. Her tar vi av skogsvegen og går rett fram på sti ned mot vatnet.

Stien går deretter oppover i skogen til ruinene etter det nederste av brukene på Søre Åsen. Her er det laget sitteplasser for turgåere.

Stien går gjennom tett granskog og opp til ruinene av den andre gårdstuften ca 100 meter borte. Vi følger stien videre opp mot et flott utsiktspunkt med utsyn over storavatnet og Kårstø-anlegget.

Herfra følger vi stien et lite stykke nedover lia, hvor vi tar av mot høyre og følger skogsvegen først opp og senere ned til der den møter en annen skogsveg.

Vi går til venstre i krysset og er etter et kort stykke tilbake på parkeringsplassen.

Den vegløse gården Søre Åsen, som består av to selvstendige bruk, er kjent fra 1664. Den er trolig ryddet omkring 1650. Den var husmannsplass til ut på 1700-tallet, og ble da frikjøpt og delt i to-tre mindre bruk. Omkring år 1900 bodde det omtrent 10 personer her.

Søre Åsen ble fraflyttet i 1946, men på det øvre bruket skal det ha bodd en person helt til ca 1970.

Gårdene eies i dag av Tysvær kommune, som kjøpte den ene på 1930-tallet og den andre i 1950-årene.

Gamle murer og steingarder forteller at det på Søre Åsen har vært et aktivt liv med folk og dyr samt dyrking av matplanter. Og her er historier om at det var hardt arbeid å klare seg.

En av historiene fra slutten av 1800-tallet forteller om en mann på Søre Åsen som felte tre store eiketrær, fløtte de over Storavatnet og fikk dei til sjøen ved hjelp av hest. Såp rodde og seilte han med tømmerstokkene mot Stavanger.

Været var dårlig og ved Utstein kloster slet to av stokkene seg og forsvant. Han kom fram til Stavanger med den ene stokken, men da fikk han beskjed om båtbytterverkstedet haddet nok eiketømmer. De gav han bare ei krone for stokken. Det var sannsynligvis tungt å ro hjem igjen til Tysvær.

TURFAKTA

Varighet: Ca 1,5 timer

Fra Haugesund: Ved Falkeid følger vi skiltet veg mot Hersdal og kjører denne ca tre kilometer til skilt på venstre side til Søre Åsen skogssti. Vi tar av denne sidevegen og føler den i ca 1, 3 kilometer til den stenges med bom.

Parkering: Parkeringsplass ved turstart. Gratis.

Kart: Turkart Tysvær.