Emberlandsnipen er med 271 m.o.h. den høyeste toppen i området mellom E 39 og Auklandshamn. Turen som beskrives her, starter ved Auklandshamn Dagligvare. Det er også merket tursti fra Sætre og Emberland.

Turen starter ca. 100 meter forbi butikken, mot byggefeltet der vi etter svingen finner skiltet Emberlandsnipen.

Når vi har passert Tvillingtjødnane, går vi i rolig stigning i sørlig retning på et høydedrag gjennom småskog og etter hvert lyngheier.

Nær Skinntjødnane ser vi skiltet som viser stien som fører til Mjuko, ikke langt fra Vestvik. Til Mjuko kan vi også gå fra Eikeland kapell på merket sti. Vest for stien ved skiltet som fører til Mjuko, står dagsturhytta Nipaståvo. Går vi videre til Emberlandsnipen etter en rast på dagsturhytta, får vi et par brattere parti opp mot toppen.

Fra toppen kan vi på klarværsdager se like til Lyderhorn ved Bergen!

I en boks ved varden på Emberlandsnipen finner vi «Nipeboka» der vi kan skrive navnene våre. Herfra er det flott utsikt over Bømlafjorden. I godt vær kan vi også se til Utsira. Østover ser vi også Kvinnheradsfjellene og Folgefonna. Vi går samme veg tilbake.

Turstien med start fra Sætre er opprinnelig en gammel ferdselsveg mellom Rød/Sætre og Emberland.

Vi følger stien vestover i noe vått terreng, før vi går mot nord og kommer over i mer kupert terreng. Siste del av turen må vi gå opp ei bratt ur.

Der ura tar slutt, er det fint å ta en pust i bakken for å nyte utsikten mot sør og øst. Ikke lenge etter er vi framme ved varden på Emberlandsnipen.

Vi går tilbake samme veg som vi kom.

Turfakta

VARIGHET: 2,5 -3 timer t/r. Turen fra Sætre: 1 – 1 ,5 time t/r . Delvis merket og tydelig sti. Turen fra Sætre: Skilt ved hovedvegen og oppe i bakken. Ellers ikke merket, men tydelig sti

TILKOMST: Vi tar av fra E39 ved Rød, mot Auklandshamn. Ved turstart fra Sætre: fra vegkrysset på Rød kjører vi ca to kilometer på vegen mot Auklandshamn.

PARKERING: Langs vegen ved Auklandshamn Dagligvare. Ikke parker foran butikken i åpningstida. Det er heller ikke tillatt å parkere eller starte turen ved skolen i skoletida Ved turstart fra Sætre: Langs Øklandsvegen ved privat busskur og i bakken til venstre mot turstart

KART: Turkart Sveio 1:50 000