POLITIKK: Da Tysvær-politiker Aasmund Austerheim dro hjem fra fylkesårsmøtet i fjor, var han frustrert og vel så det.

– Det minnet om møte i Rogaland Bondelag på 80-tallet. Vi har en helhetlig politikk, men strever med å få det fram, mente Austerheim, og la til at han er bonde også.Folk er opptatt helse, skole, kriminalpolitikk, hvordan det lokale sykehustilbudet er, ramset han opp.

– Vi har bredde, Aasmund Austerheim, og det skal vi få fram sammen, sa Magnhild Meltveit Kleppa i sin oppsummerende runde da ideologi og program for valget i 2013 var tema.

Kleppa mener fylkesårsmøtets talere viste bredde. Både papirløse og innvandringspolitikk,

Men aller mest snakket de om samferdsel, med blikket festet på sin statsråd fra Hjelmeland. «Du Magnhild», sa de, og ba henne fikse jernbaneutbedring i sørfylket og E 134 her nord og østover. Forenkling av byråkratiet opptar også mange, slik det fikk plass i Ola Borten Moes tale fredag.

Trønderen, som driver gård der hjemme, er svært opptatt av at systemet må forenkles. At vi som enkeltindivider må ansvarliggjøres.

– Jeg river meg i håret over alle søknader som må fylles ut. Vi må få mindre av det. Hvis jeg vil skifte en verandadør, hva har da vel naboen med det? Og hva har kommunen med det?, spurte han.

Tone Kringeland fra Tysvær Sp snakket om menneskeverd, og viktigheten av at mennesker styrer teknologien, ikke motsatt.

Åsmund Kalstveit fra Vindafjord Sp leverte et resolusjonsforslag om E 134.

– Det meste av E 134 trenger opprustning, men spesielt peker vi på strekningen fra Våg i Tysvær til Stordalen i Etne, heter det i resolusjonen.