T-takstene er klare

NY BOMSTASJON: Armen rett fram på dette bildet fra Mjåsund fører til tunnelen under Førresfjorden og T-forbindelsen, hvor det blir innført bompenger neste år.

NY BOMSTASJON: Armen rett fram på dette bildet fra Mjåsund fører til tunnelen under Førresfjorden og T-forbindelsen, hvor det blir innført bompenger neste år. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

For å få full rabatt i T-forbindelsen under Førresfjorden må du ut med 9.100 kroner for en privatbil.

DEL

TYSVÆR: – Takstene tar utgangspunkt i det som ble bestemt i Stortinget, og er oppjustert til dagens nivå, sier Halvor Aarrestad, som er sekretær for styret i Haugaland Bompengeselskap AS.Dette selskapet har i over elleve år krevd inn bompenger til T-forbindelsen på ferjene over Boknafjorden. I mai neste år blir innkrevingen flyttet til en automatisk bomstasjon på Mjåsund.

Her må du betale bompenger fram til 2028 når du kjører under Førresfjorden.

Sendt på høring

Da bygging av T-forbindelsen ble vedtatt i Stortinget i 2008, var bompengetakstene satt til 22 kroner for liten bil og 44 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn. Nå er takstene prisjustert opp til 26 og 52 kroner.

Opplegget for rabatter og fritak blir omtrent det samme som for Haugalandspakken. Eneste unntak er at timesregelen om gratispasseringer ikke gjelder i T-forbindelsen.

Forslaget om disse takstene er sendt på høring til Haugesund, Karmøy og Tysvær. Kommunene har frist til 1. september til å komme med innspill.

Deretter blir saken sendt videre til Rogaland fylkeskommune og Vegdirektoratet.

– Det er Vegdirektoratet som fastsetter de endelige takstene, opplyser Aarrestad.

Har betalt ut 872 millioner

Før T-forbindelsen åpner, har bilførerne betalt inn over en halv milliard kroner gjennom forhåndsinnkrevde bompenger. Før byggearbeidene startet for snaut tre år siden, hadde bompengeselskapet over 400 millioner kroner på bok. Det ga årlige renteinntekter på over 20 millioner kroner.

Nå er bankkontoen tømt. Ved utgangen av fjoråret hadde Statens vegvesen rekvirert 667,4 millioner kroner fra bompengeselskapet.

– Hittil i år har vi betalt ut 205 millioner til, opplyser Aarestad.

Bompengeselskapet var gjeldfritt fram til siste årsskifte. Da ble det tatt opp et lån på 210 millioner kroner. Aarestad regner med at det holder.

For å betale renter og avdrag på lån og utgiftene til innkreving, må i snitt 3.100 biler i døgnet passere gjennom bomstasjonen på Mjåsund.

Mellom Karmøy og Haugesund kjører du gratis.

FØLG HAUGESUNDS AVIS PÅ FACEBOOK:

Artikkeltags