Nødvendige investeringer i Tysvær

Rådmann Sigurd Eikje har ikke de samme økonomiske problemene som enkelte nabokommuner. Men også Tysvær har nødvendige investeringer som vil prege kommunehverdagen.