Kan havne i retten

LIGGER TIL KAI: «Tide Carrier», nå «Harrier» Arkivfoto: Alf-Robert Sommerbakk

LIGGER TIL KAI: «Tide Carrier», nå «Harrier» Arkivfoto: Alf-Robert Sommerbakk Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det var i 22. februar i år skipet «Tide Carrier», nå «Harrier» gikk på grunn utenfor kysten av Jæren. Siden har skipet ligget i Gismarvik. Miljødirektoratet påla lasteskipet å bli liggende i Gismarvik til de er sikre på at hun ikke skal til ulovlig opphugging.

DEL

TYSVÆR: I april klaget skipets eier på Miljødirektoratets pålegg. Nå venter partene på at Klima- og miljødepartementet skal avgjøre saken. Avvises klagen kan saken havne i retten, skriver NRK.

Direktoratet fant 1500 kubikk oljeholdig avfallsvann, som etter regelverket skal håndteres på godkjent anlegg i Norge. I tillegg under tilsynet ble det avdekket at Harrier har en enveis forsikringspolise kalt «brake up voyage», fra Høylandsbygd til Gadani, Pakistan – kjent for å ta imot skip til såkalt beaching. Dermed anses skipet i seg selv å være avfall, og må vrakes i et av de 35 OECD-landene.

Det er Julia Shipping som eier «Harrier». Advokat Richard Bjerk i Wikborg Rein Advokatfirma AS, som representerer eieren. 24. april sendte de en klage på vedtaket. Ifølge eier var skipet på vei til Dubai for å rustes opp slik at det kan gå i offshoretrafikk i Afrika.

Klagen er nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Når Julia Shipping kan forvente et svar, kan ikke departementet svare på.

– Departementet behandler denne saken på vanlig måte etter forvaltningslovens regler. Dersom klager ikke får medhold vil det bety at Miljødirektoratets pålegg opprettholdes. Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, men klager har mulighet til å bringe saken inn for domstolene, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde, i en e-post til NRK.

Får Julia Shipping medhold i sin klage, må de 1500 kubikkene med oljeholdig avfallsvann ombord uansett håndteres.

– Dette må fjernes før skipet kan forlate Norge. Her har også Sjøfartsdirektoratet et pålegg, fordi avfallet er lagret på drivstofftanker, sier Tonje Johnsen til NRK.

LES OGSÅ: Eide Marine anmeldt av Miljødirektoratet

LES OGSÅ: Tide Carrier politietterforskes 

Artikkeltags