Gå til sidens hovedinnhold

Kan havne i retten

Artikkelen er over 4 år gammel

Det var i 22. februar i år skipet «Tide Carrier», nå «Harrier» gikk på grunn utenfor kysten av Jæren. Siden har skipet ligget i Gismarvik. Miljødirektoratet påla lasteskipet å bli liggende i Gismarvik til de er sikre på at hun ikke skal til ulovlig opphugging.

TYSVÆR: I april klaget skipets eier på Miljødirektoratets pålegg. Nå venter partene på at Klima- og miljødepartementet skal avgjøre saken. Avvises klagen kan saken havne i retten, skriver NRK.

Direktoratet fant 1500 kubikk oljeholdig avfallsvann, som etter regelverket skal håndteres på godkjent anlegg i Norge. I tillegg under tilsynet ble det avdekket at Harrier har en enveis forsikringspolise kalt «brake up voyage», fra Høylandsbygd til Gadani, Pakistan – kjent for å ta imot skip til såkalt beaching. Dermed anses skipet i seg selv å være avfall, og må vrakes i et av de 35 OECD-landene.

Det er Julia Shipping som eier «Harrier». Advokat Richard Bjerk i Wikborg Rein Advokatfirma AS, som representerer eieren. 24. april sendte de en klage på vedtaket. Ifølge eier var skipet på vei til Dubai for å rustes opp slik at det kan gå i offshoretrafikk i Afrika.

Klagen er nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Når Julia Shipping kan forvente et svar, kan ikke departementet svare på.

– Departementet behandler denne saken på vanlig måte etter forvaltningslovens regler. Dersom klager ikke får medhold vil det bety at Miljødirektoratets pålegg opprettholdes. Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, men klager har mulighet til å bringe saken inn for domstolene, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde, i en e-post til NRK.

Får Julia Shipping medhold i sin klage, må de 1500 kubikkene med oljeholdig avfallsvann ombord uansett håndteres.

– Dette må fjernes før skipet kan forlate Norge. Her har også Sjøfartsdirektoratet et pålegg, fordi avfallet er lagret på drivstofftanker, sier Tonje Johnsen til NRK.

Les også

Melder om kritikkverdige forhold om bord

LES OGSÅ: Eide Marine anmeldt av Miljødirektoratet

LES OGSÅ: Tide Carrier politietterforskes 

Kommentarer til denne saken