Har fått gjennomslag i Rogfast-tunnel

ROGFAST: Tirsdag 28. mai ble det gjennomslag i Rogfast-tunnel.

ROGFAST: Tirsdag 28. mai ble det gjennomslag i Rogfast-tunnel. Foto:

Tirsdag skjøt NCC gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast – E13 Arsvågen.

DEL

TYSVÆR: NCC startet byggingen av tunnelen i januar 2018. Den er i to løp og skal brukes til transporttunnel under drivingen av Rogfast hovedtunnel, og som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.

I slutten av januar i år hadde NCC mannskaper drevet ferdig det første tunnelløpet, og tirsdag ettermiddaq var dermed begge tunnelløpene i den vel to km lange transporttunnelen ferdig drevet.

– Dette er en milepæl der NCC igjen befester vår solide erfaring med utførelse av undersjøiske tunnelprosjekt, sier prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

183 millioner kroner

Entreprisen Sidetunnel Arsvågen er den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E 39 Rogfast.

Entreprisen omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene, pumpeledning, VA grøft og framføring av rørtrasé for høyspentkabler.

Det var i januar 2017 at det ble klart at NCC hadde sikret seg Rogfastø-kontrakten til en verdi av 183 millioner kroner.

Artikkeltags