Haugaland Kraft har inngått avtale med geiter

Disse geitene jobber som linjeryddere

Disse geitene jobber som linjeryddere Foto:

Lokale geiter blir satt inn som linjeryddere.

DEL

HAUGESUND: Haugaland Kraft Nett har i år inngått avtale med tre lokale geitebønder om et prøveprosjekt der geiter, utstyrt med Nofence klaver, beiter ned i vegetasjonen kraftselskapets linjetraseer.

Dette skriver kommunikasjonsdirektør Gunn Margareth Lassesen i Haugaland Kraft i en pressemelding.

Haugaland Kraft tester ut geitene i traseer med henholdsvis 300-, 66- og 22 kV.

– Vi tester for å avdekke fordeler og eventuelt ulemper med denne metoden. Områdene geitene beiter i er sør for Stakkestadvannet og i Skjold, opplyser Lassesen.

Hun kan fortelle at de har gode erfaringer med geitene til nå, men bra resultater på noen områder. Haugaland Kraft vil evaluere geiteprosjektet i høst for eventuell videreføring av arbeidet med linjerydding.

– Et godt supplement

En Nofence-klave er et slags virtuelt gjerde, hvor man kan programmere geitene til å oppholde seg innenfor et definert område. Med klaven følger også GPS-sporing, som gjør det enkelt for eierne å se om geitene oppholder seg der de er programmert til å være.

Ifølge Nofence Norge sine hjemmesider, er klaven solcelledrevet, med GPS-teknologi og et digitalt kart.

– Går dyrene over den opptegnede Nofence-grensen og inn i varslingsfeltet, begynner klaven å pipe som varsel om strømstøt. Dyrene lærer fort hva signalene fra klaven betyr, og snur for å unngå strømstøtet. Slik holder de seg innenfor grensen på det opptegnede beitet, forklarer Nofence.

Lassesen ser ikke bort fra at geitene blir en viktige bidragsytere framover.

– Geitene kan bli et godt supplement til tradisjonell linjerydding med manuell hogst, skriver Lassesen i pressemeldingen.

Artikkeltags