Fengslet for å stoppe lovbrudd

Det er mer enn fire år siden mannen fikk sin 7. straffedom, men det siste året har han pådratt seg 24 nye forhold, mener påtalemyndigheten. Nå settes han i fengsel for å hindre at han forgår seg på nytt.