Sist uke ga samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) en advarsel om at store veiprosjekter må utsettes fordi regjeringen må prioritere andre ting. Krigen i Ukraina har gjort at forsvar, sivil beredskap og flyktninger må prioriteres.

At det skal brukes penger her, er vi ikke uenig i, og vi har forståelse for at økt pengebruk på noen områder må gi kutt andre steder. Stortinget må likevel sørge for at de viktigste prosjektene blir gjennomført.

Derfor har vi ingen forståelse for at ny Røldalstunnel på E 134 er et av tre prosjekter en NRK-sak hevder blir liggende og støve i Samferdselsdepartementets skuff.

Igjen og igjen har fagfolk og politikere beregnet og erkjent at E 134 er den viktigste forbindelsen mellom øst og vest. Å utbedre denne strekningen for å unngå vinterstenging, ulykker og en del bratte bakker, gir stor samfunnsnytte.

Derfor er det bra at både opposisjonspolitikere og Næringsforening gir klar beskjed om at arbeidet må starte som planlagt.

Her må også ordførere og andre lokalpolitikere fra Ap og Sp presse på i sine partier. Vi er dessverre redd for at regionen vår nå sliter med å nå fram til beslutningstakerne i disse partiene. Hvor er de tydelige stortingsrepresentantene som snakker vår sak fra Ap og Sp nå? Hvem sørger for at våre argumenter blir hørt om samferdselsministeren vil svinge kuttekniven for å berge prestisjetunge jernbaneprosjekt i eget hjemdistrikt rundt Fredrikstad.

Som alltid så er prioriteringer innenfor samferdsel en geografisk kamp.

I forslaget til revidert budsjett forsvinner også varslede millioner til bymiljøtiltak i regionen vår. Vi er usikre på hvor nyttige de millionene ville bli, med kravene som samtidig skulle stilles, men totalen i signalene fra regjeringen er ikke gode for vår region. Dette er skuffende.