Tillitsvald fryktar at 21 mistar jobben

Torsdag startar drøftingane mellom dei tilsette og leiinga ved Hardanger Bestikk. I verste fall mistar 21 jobben, men dagleg leiar Rune Leikvoll vil prøva å unngå dette.