No vert det nettsal av sider: – Talet på produsentar vert kanskje dobla i 2019

Amund Velure (Ap) er uroa for vill vest-tilstandar i sidernæringa på grunn av stor tilvekst av nye produsentar og dårlegare kontroll og godkjenning av kvalitet enn tidlegare.