Utbygging på Solfonn: – Vi er innstilte på å jobba kjapt

Onsdag godkjente kommunestyret detaljreguleringsplanen for Solfonn. Det betyr at byggjetrinn tre snart kan bli ein realitet.