Her køyrer Jon Gunnar skuleelevane kvar dag:

Frøynesvegen er prioritert opp blant dei mange kommunale vegane med trong for utbetring.