Torsdag forrige uke kom justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) med en unnskyldning til alle de som i narkotikasaker er blitt utsatt for ulovlige ransakelser. Bakgrunnen var en undersøkelse av politidistriktenes tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker, som Riksadvokaten i fjor påla statsadvokatene å gjennomføre.

Resultatet av undersøkelsen som ble publisert i februar i år viste at det i mindre alvorlige narkotikasaker på enkelte punkter var systematiske feil og mangler i politiets håndtering av tvangsmiddelbruk som urintest, ransaking av mobil og bolig. Feil bruk av tvangsmidler er en trussel mot rettsstaten, fordi den svekker tilliten mellom innbyggerne og myndighetene.

Diskusjonen om politiets bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker kom på banen under høring om rusreformen i fjor. Som et resultat av denne diskusjonen sendte Riksadvokatens våren 2021 et rundskriv til politidistriktene hvor han presiserte direktiver for tvangsmiddelbruk. Der kom det frem at blod- eller urinprøver ikke skal tas for å avdekke narkotikabruk og at mobiltelefoner ikke skal ransakes for å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. En mistenkt rusmiddelmisbruker skal heller ikke ransakes for å avdekke en ukjent selger av stoffet.

Statsadvokatens rapport for Sør-Vest politidistrikt, som ble publisert i februar i år, har gjennomgått 71 saker i Rogaland i perioden 2020-2021. Den viser at deler av ransakingene ikke har vært i samsvar med presiseringene Riksadvokaten ga våren 2021. Føringene har imidlertid ført til endring av praksis i Sør-Vest politidistrikt når det gjelder bruk av kroppslig undersøkelser i mindre narkotikasaker. Terskelen for å ransake er nå betydelig hevet.

Undersøkelsen til statsadvokaten i Rogaland må bety at mennesker i Haugesund, spesielt de som tilhører marginaliserte grupper, har blitt utsatt for ulovlig ransaking. Videre må vi også stille oss spørsmålet om det i de siste års narkotikaaksjoner rette mot skoler i Haugesund har vært utført ulovlig ransaking? Politiet har hentet elever som er mistenkt for bruk av narkotika på ungdomsskoler og videregående skoler. Elevene har måttet ta urinprøver, og hjemmene deres blitt ransaket.

Ulovlig bruk av tvangsmidler skal ikke skje i en rettsstat. Dessverre har tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker vist seg å ikke være forholdsmessige. Derfor har regjeringen og justisministeren gitt en unnskyldning til de som er blitt utsatt for slike ransakelser. Vil vi få en lokal politileder som unnskylder ulovlig tvangsbruk mot mennesker i Haugesund?

Et viktig apropos er at mange av motstanderne mot rusreformen argumenterte med at politiet ville miste virkemidler som ransakelser hvis bruk av narkotika ble avkriminalisert. Det viser seg nå å være feil, og da må vi få en ny debatt om rusreformen. Vi trenger en mer human narkotikapolitikk, hvor de som har et narkotikaproblem får hjelp, ikke straff.