I et åpent brev til Steinerskolen i Haugesund og Steinerskoleforbundet blir en lærer ved skolen hengt med påstander om at han skal ha fremmet usannheter om covid-19 og vaksine. Da forfatterne av det åpne brevet bruker den ansattes tilknytning til Paradigmeskifte forlag som kronbevis for lærerens manglende gangsyn, må det være tillatt for forlaget å komme med en replikk.

Det åpne brevet sauser sammen to av forlagets bøker og en artikkel på forlagets nettside – som denne ansatte for øvrig ikke hadde noen som helst befatning med – og mener at dette dokumenterer de uansvarlige holdningene denne medarbeideren ved skolen åpenbart må ha.

Den ene av hans bøker er en kritisk gjennomgang av vaksinesikkerhet og problematikken rundt en eventuell obligatorisk vaksinering. Den andre boken undersøker hva arkitekter, ingeniører og en rekke forskere mener om de åpne spørsmålene i den offisielle forklaringen på hendelsene den 11. september 2001. Dernest henvises til en artikkel som tar opp rapportene om ulike fremmedpartikler i vaksinene, et forhold som har ført til bekymring hos myndighetene i flere land, og som blant annet var årsaken til at visse partier av covid-vaksine ble trukket fra markedet i Japan.

I de nevnte publikasjonene drøftes det allment kjente problemstillinger. At noen av disse kan virke underlig på dem som ikke har gjort seg kjent med hva internasjonal presse rapporterer i slike saker, er forståelig, men Paradigmeskifte forlag er stolt over å kunne bidra til samfunnsdebatten med helt aktuelle analyser som ofte er fraværende i den offentlige diskursen.

I skolen er kildekritikk, selvstendig tenkning, å kunne drøfte ulike syn og å kunne gjøre seg opp selvstendige meninger, å våge å stille utfordrende spørsmål osv, ettertrykkelig satt på undervisningsplanen. Det hadde vært sympatisk om forfatterne av det åpne brevet som presenterer seg som tidligere Steinerskole-elever med akademiske titler, også kunne stille seg bak slike holdninger.

De siste ukers oppdagelser og ikke minst utsagn fra myndighetenes side, tilsier at ingen av oss kan påberope seg å sitte med den endelige siste fasiten på alt som har med korona å gjøre. Det er de spørrende stemmene, som holder liv i vitenskapen, og vi tror at disse har gode levekår i Steinerskolene.

Derfor oppleves det som underlig at det brukes så mye spytt på en av Steinerskolen i Haugesunds lærere under henvisning til Paradigmeskifte forlag. At dette gjøres av presumptive sympatisører med Steinerskolen, og med akademiske ambisjoner, gjør saken enda mer underlig.