(Bergensavisen:) Utrykningspolitiet vil ikke røpe akkurat hvor og hvor hyppig de skal ha sine kontroller denne påsken.

– Vi tar alt tilgjengelig mannskap i bruk og vil ha fokus på utfartsstedene på E 16, E 39 og E 134, sier politiinspektør Terje Oksnes i UP her vest til BA.

Hvor store ressurser som settes inn, vil han ikke kommentere.

De viktigste veiene

I forbindelse med påskeutfarten eller andre utfartsdager konsentrerer UP innsatsen om de viktigste veiene.

– Folk kan forvente at vi er å finne i trafikken, sier Oksnes.

Det er også oppfordringen fra kollega Atle Heradstveit, som er leder ved trafikkseksjonen i bergenspolitiet.

Overbetjenten som ofte ses med hjelm og politimotorsykkel skal selv ut for å sjekke at påskeutfarten foregår i skikkelige former. Heradstveit og hans mannskaper har sine «teiger» litt nærmere byområdet enn det UP har.

Verken Heradstveit eller Oksnes har noen formening om størrelsen på årets påskeutfart. Erfaringsmessig er likevel utfarten roligere enn hjemfarten.

– Slipp de for all del inn

– Når trafikken er tett, går farten ned. Da gjelder det å være tålmodige. Unødvendige forbikjøringer forstyrrer trafikken og kan skape farlige situasjoner. Oppfordringen ligger også til dem som er i køen og som skulle bli forbikjørt: Slipp de for all del inn i køen igjen, slik at de ikke møter et kjøretøy i neste sving. Alle har samme mål; komme seg til fjellet og nyte ferien, sier Oksnes til BA.

Da Norge for første gang ble nedstengt som følge av pandemien i 2020, gikk trafikkmengden betydelig ned i påsken. Det som imidlertid økte var antall førerkortbeslag.

Bedre plass på veiene ga dermed høyere fart og dermed en kraftig økning i førerkortbeslag. Tett trafikk gir ikke spillerommet til å kjøre veldig fort, ifølge UP.

Vegvesenet sjekker det tekniske

Også utekontrollen til Statens vegvesen varsler kontroller i forbindelse med påskeutfarten.

– Det er viktig at bilistene i forkant tar en ekstra sjekk av det tekniske, last og oppakning før de legger ut på veiene, sier kontorsjef Irene Samdal til BA.

Hvor kontrollene skal gå forblir en hemmelighet.

Det er ventet varierende kjøreforhold denne påsken, og alle etatene understreker viktigheten av at kjøretøyene er godt nok skodd etter forholdene.

Trygg Trafikk har også sine råd, blant annet om hvordan du pakker bilen tryggest mulig.

Slik pakker du bilen

  • Det tyngste og største du skal ha med deg, skal lavest og lengst inn i bagasjerommet. Vekten bør være fordelt så lavt og jevnt som mulig. ligger de tyngste tingene helt inntil bakseteryggen, får de ikke noe plass å akselerere på ved en bråstopp.
  • Legg de letteste gjenstandene øverst, men ikke høyere enn nakkestøttene på baksetet.
  • Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at den hindrer sikten din.
  • Unngå løse gjenstander i bilen. Husk at selv små gjenstander får dødelig kraft ved en bråstopp. Kjører du i 80 km/t, så gjør også brusflasken det. I kupeen bør små gjenstander legges i hanskerommet eller under setet. Har du bagasje i kupeen, bør du bruke sikkerhetsbeltet for å holde bagasjen på plass.
  • Kollisjonstestet nettbrettholder gjør det tryggere med nettbrett i bilen. Pakk laptopen i bagasjen, eller legg den i fotbrønnen bak, innunder setet hvis du må ha den med inn i kupeen.
  • Bruk integrerte surrekroker til å sikre bagasjen og for å hindre at tung last treffer baksetet med stor kraft. Potensialet for skade er stort
  • Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen.
  • Hvis du handler på vei til hytten, så hold av plass til handleposene, så ikke drikkevarer og andre tunge ting blir liggende øverst.
  • Ikke pakk deg vekk: Nødutstyr som varseltrekant, førstehjelpsutstyr og eventuelt brannslukker må være lett tilgjengelig. Refleksvesten skal ligge i sidelommen på førerdøren.

Kilde: Trygg Trafikk