Jeg vil starte med å sitere den avdøde danske sangeren Kim Larsen. «Jeg kan ikke forstå hva en regjering skal gjøre godt for, hvis det ikke er for å hjelpe de svake. De sterke klarer seg godt».

Nav-bruker Marianne Evensen, 57 år gammel og kreftsyk, ble dømt til 75 dagers fengsel for noe hun ikke hadde gjort. Hun sonet 61 dager. Hun søkte staten om erstatning for ulovlig frihetsberøvelse.

Statens Sivilrettsforvaltning mente 70.000,- var passende oppreisning. Det blir ca. 933,- pr. dag idømt fengselsstraff.

Staten nektet Nav-ofrene fri rettshjelp. Svaret var at det ikke hadde prinsipiell interesse.

Her må nevnes at over 7.000 personer ble berørt av Navs feiltolkning av EØS-reglene i 2019. En konsekvens av feilene var at folk gikk glipp av ytelser de hadde krav på, eller fikk mindre enn det de hadde krav på. Uskyldige mennesker ble dømt - og straffet av det offentlige.

Nå forstår jeg det slik at stortingsdirektøren har bestemt at der skal leies inn advokater og psykologer for å hjelpe stortingspolitikere som er innblandet i pendlerbolig-saken. Det vil si - politikere som har fått urettmessige skattefrie pendlerboliger. Vi tillegger her at det er 169 stortingsrepresentanter.

Selvfølgelig er ikke alle involvert i denne saken. Vi vet noe om dette. Noen politikere innrømmer at de har gjort dette bevisst. F.eks Kjell Ingolf Ropstad, (KrF).

Jeg lurer på om stortingspolitikerne som har begått disse handlingene får straff. Reglene for å få pendlerbolig er ganske enkle.

Så - hvis disse politikerne, med høy lønn sier at de har misforstått reglene, snakker de etter min mening ikke sant, eller hvis de ikke forstår reglene, så bør det sjekkes om de er kompetente til å være med på å styre landet vårt.