Nylig har det vært flere saker om krematorier, både i NRK Rogaland og Haugesunds Avis. Her kommer det fram påstander som ikke lenger kan stå uimotsagt.

Gravferdsforvaltningen i Haugesund er av den oppfatning at måten vi velger å behandle våre døde på, også sier noe om hvordan vi tenker om de levende. Tenker vi at hvert menneske er fritt, ukrenkelig og har uendelig verdi i seg selv. Ja da skylder vi også å behandle den døde kroppen, minnet om et levd liv, med tilsvarende respekt. Derfor tar vi i gravferdsforvaltningen ikke lett på behandling av hverken døde eller levende.

Vi vil gi honnør til Tor Inge Vormedal sitt engasjement for å få etablert et krematorium i Haugesund. Dette er en ambisjon vi deler. Samtidig setter Vormedal stadig fram påstander vi ikke kjenner oss igjen og som vi på ulike vis har forsøkt å imøtegå. Gravferdsforvaltningen mener at etablering av et krematorium må være begrunnet i fakta og en riktig framstilling av dagens situasjon. Nå begynner Vormedals påstander å bli så mange og uriktige at vi av hensyn til byens befolkning må svare. Ingen er tjent med at det hefter usikkerhet om håndteringen av våre døde. Det bidrar bare til å komplisere sorgprosessen til etterlatte. Et framtidig krematorium er heller ikke tjent med dette.

Vormedal sier at vi kjører døde til Odda med lastebil. Det medfører ikke riktighet. Transporten foregår med varebil ombygd til bårebil og kan kun brukes til dette formålet. Bilen er svart, nøytral av utseende og stelles og vaskes for hver gang den har vært i bruk. Våre sjåfører har ingen krav til effektivitet og inntjening på seg, og kan derfor kjøre med ro og verdighet som en slik transport skal ha. Påstanden om at pårørende er oppgitt og synes det ikke er verdig, får stå for Tor Inge Vormedal sin regning. Vi opplever derimot at pårørende har tillit til at vi gjør dette på en god måte.

Det er en del betingelser knyttet til kremasjon som gravferdsloven ikke helt har tatt innover seg. Departementet kommer derfor om kort tid med et forslag om å endre gravplassloven slik at ankomstdato til krematoriet skal likestilles med frist for gravlegging av kiste. Vormedal siteres i NRK på at «det kan ta flere måneder før de avdøde blir kremert». Dette medfører ikke riktighet. Loven sier at det skal gå ti0 dager fra dødsfall og fram til gravlegging. Regelen er den samme ved kistekremasjon, men her går det noen ganger to til tre dager over fristen.

Påstander om at det går måneder med tid før urnenedsettelsen har også blitt framsatt. Forskriftene sier at urnene skal settes ned senest 6 måneder etter kremasjon. Urner tas med fra krematoriet ved påfølgende transport og etterlatte kontaktes deretter med spørsmål om de ønsker å være til stede ved nedsettelsen.