Drivkraft

Lager gull av brune alger

- Det er imponerende det som skjer her ved fabrikken, og veldig spennende å være en del av, sier prosessoperatør Daniel Ågotnes.

DuPont på Vormedal er blant verdens største produsenter av alginat, som
brukes i medisiner og mat.

Ågotnes er prosessoperatør ved fabrikken som forvandler stor-tare til det verdifulle pulveret.

- Det hender jeg sjekker innholdet i ulike produkter i butikken. Det er litt stas å finne alginat, som jeg vet at vi har laget her på Vormedal, sier han.

Attraktiv læreplass

På videregående valgte han yrkesfag, med TIP (teknikk og industriell produksjon) på vg1 og kjemi og prosess på vg2.

- Omtrent alle kjenner jo til Kårstø og Hydro, men jeg visste ikke så mye om fabrikken her på forhånd. Da vi skulle søke om læreplass fikk jeg høre mye bra fra andre som hadde vært lærlinger hos FMC Biopolymer, som det het da, forklarer Daniel.

- Alle var veldig positive, fortalte at det var en god sikkerhetskultur ved fabrikken, og at lærlingene fikk mange muligheter. At arbeidsplassen var kåret til årets lærebedrift i 2015 bidro jo også til det gode inntrykket.

Kastet ut i det

Daniel startet som lærling i 2017.

- Jeg ble kastet ut i det, på en positiv måte. Vi lærlinger ble tidlig involvert, og fikk ansvar etterhvert som vi var klare for det. Jeg fikk utføre mange oppgaver på egenhånd, samtidig som det alltid var noen jeg kunne spørre om hjelp. Det gjorde det veldig interessant, og jeg lærte mye, sier Daniel.

Han startet på kaien, der taren blir losset. Deretter fikk han prøve seg som operatør ved en av produksjonslinjene. På den måten fikk han god oversikt over prosessen.

- Det er mange som spør hva jeg gjør på jobb, og det er ikke så enkelt å forklare. Det tok meg faktisk to år å virkelig forstå det som skjer underveis i prosessen her. Det er ganske imponerende det som er utviklet, og hvordan fabrikken har vokst til å bli en så stor og viktig arbeidsplass, sier Daniel.

Levende råstoff

24 timer etter at den ferske taren kommer inn til kaien på Vormedal, er den omgjort til ferdig produkt. Som operatør er jobben til Daniel å følge med en av de to produksjonslinjene. Han tar prøver, analyserer og justerer underveis i prosessen.

- Jeg sitter lite på jobb, det skjer noe hele tiden. Det er et levende råstoff, og vi må tilpasse prosessen etter det. Det er mye som spiller inn, som hvor lenge det er siden taren ble høstet, årstid, temperatur og hvor taren er høstet. Det gjør at det er veldig spennende. Selv om prosessen er lik, er det variasjoner hver dag og mye å følge med på.

Tett samarbeid

Etter endt læretid har Daniel Ågotnes fått en midlertidig stilling ved DuPont.

- Jeg trives utrolig godt. Alle er avhengige av alle for at prosessen skal gå som planlagt, og hver eneste ansatt er viktig. Vi går skift året rundt, også juleaften og nyttårsaften. Det gjør at du kommer tett på kollegaene, og får et et helt annet forhold til dem enn om du jobber 8-16, sier Daniel Ågotnes.

Stort engasjement for kvalitet

- Kvalitet starter med meg, sier vi her ved fabrikken. Det jobbes aktivt med kvalitet, og vi ser tydelige resultater, sier Hanne Auganes.

Auganes har en master i bioteknologi fra NTNU, og har jobbet ved DuPont sin fabrikk på Vormedal i seks år. I februar gikk hun over i stillingen som kvalitetsleder.

Engasjerer alle

Auganes forteller at fabrikken har en klar visjon, og at alle ansatte oppfordres til å komme med sine innspill på alle områder. Det kåres månedens forbedring, og alle er med og gir sine bidrag.

- Det er veldig viktig, for det er de som jobber ute i produksjonen som ser hva som kan forbedres. De kommer med tilbakemelding og viktig input, sier kvalitetslederen. Ved fabrikken ser de tydelige resultater av arbeidet.

-Ja, forslagene har hatt effekt. Det viser igjen i fabrikkens måltall og sier noe om at det er de riktige forbedringene vi har valgt å jobbe med. Det har vært en veldig utvikling bare i løpet av den tiden jeg har vært her, som det er kjekt å være med på, sier Auganes.

Allsidig alginat

Alginatet utvinnes gjennom en komplisert prosess, som er utviklet ved fabrikken. Det er mange ulike bruksområder for stoffet.

- Alt fra avanserte medisiner til det du handler i dagligvare inneholder alginat. Det er veldig spennende å jobbe med noe som har så mange bruksområder og muligheter, sier hun.

Viktig sporbarhet

DuPont har kunder over hele verden, og det meste av det som produseres på Vormedal blir eksportert. Alginat brukes i farmasi og mat, noe som betyr at det stilles svært strenge krav til kvalitet. Fabrikken på Vormedal har tre ISO-sertifiseringer, GMP-sertifisering fra Legemiddelverket, og er også kosher-sertifisert.

- Mye av arbeidstiden min går med på å følge opp de ulike sertifiseringene vår, og håndtere henvendelser fra kunder, sier Auganes. Kunder kommer jevnlig på revisjon.

- Vi tar imot kunder fra ulike land og kulturer, og skal være åpne for å imøtekomme deres krav og ønsker. Samtidig skal vi stå på vårt der det er viktig. Det er en utfordrende og veldig spennende balansegang. Og det er alltid noe å lære fra kunder som kommer med innspill, spørsmål og krav.

Som kvalitetsleder må hun ta stilling til mye, og det er ingenting som er svart-hvitt.

- Jeg elsker å stå i utfordringer, og være med på å finne løsninger på det som dukker opp i løpet av en arbeidsdag. Det er viktig å ha en risikobasert tilnærming til problemer og etterstrebe faktabaserte beslutninger, sier hun.

“Alltid” jobbet på fabrikk

Auganes vokste opp i Ålvik i Hardanger, og begynte på Elkem i hjembygda da hun var 18 år.

- Der jobbet jeg i alle ferier. Og hadde vel aldri trodd at det å ha sommerjobb ved smelteverket hjemme skulle være nyttig for karrieren fremover. Men i den jobben jeg har nå er det veldig verdifullt å ha erfaring som operatør. Kjenne til den siden av prosessen, sier Auganes. Hun forteller at hun faktisk alltid har jobbet på på fabrikk.

- Da jeg var ferdig med studier på NTNU fikk jeg jobb i Nortura. Så dukket stillingen i DuPont opp.

- Jeg stortrives i jobben her. Jeg er veldig glad i å jobbe i prosessindustrien, og kunne ikke tenkt meg noe annet. Det er veldig interessant og konkret. Alltid nye problemstillinger og utfordringer å løse, og det er kjekt å jobbe med så mange flinke folk. Det er så mye som skjer hele tiden, at det aldri blir kjedelig, sier Hanne Auganes.

 Enormt potensiale

- Vi har egentlig bare så vidt begynt å se på alle mulighetene og bruksområdene som alginat har. Potensialet er enormt, sier fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen.

Norsk stortare er unik, og har en kvalitet som ikke finnes andre steder i verden. DuPont på Vormedal er blant verdens mest avanserte fabrikker for fremstilling av alginat.

- Alt vi produserer blir eksportert, og alginat har veldig mange bruksområder. De største volumene fra fabrikken brukes i mat og medisin. Men en ser også på muligheten for å bruke det som erstatning for plast i enkelte produkter, noe som gir spennende muligheter, sier fabrikksjefen.

Ønsker å høste mer

Hvert år kommer det mellom 150-170 000 tonn stortare inn til kaien på Vormedal. All tarehøsting er regulert av Fiskeridirektoratet. For å sikre og øke produksjonen er DuPont avhengig av tilgang på nye felt for å kunne høste tare mer effektivt. Fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen forklarer utfordringen.

- Selv om Havforskningsinstituttet gjør jevnlige undersøkelser, som viser at tarehøsting er bærekraftig, er det fortsatt mange som tror at vi gjør skade på områdene der vi høster. Det virker som om folk lettere slår seg til ro med at områder på land brukes til dyrking enn at vi høster ressursene som finnes i havet, sier Halvorsen.

Fornybar ressurs

Det er anslått at det er totalt 50-60 millioner tonn stortare langs kysten vår, og den årlige tilveksten er på 6-7 millioner tonn. Stortaren er en av de største fornybare ressursene vi har i Norge.

- Vi høster kun 0,3% av taren som finnes langs norskekysten. Vi har drevet med dette i snart 60 år, og når Havforskningsinstituttet klassifiserer tilstanden til tareskogen til å være stabil og god er det et bevis på at høstingen gjøres bærekraftig. Det minker ikke i områdene vi henter råstoff fra. Havet er rikt på ressurser, og bærekraftig høsting er selve forutsetningen for det vi driver med, sier Tor Arthur Halvorsen.

DuPont Vormedal

● Etablert i 1959

● I 2017 ble FMC Health and Nutrition, selskapet som FMC Biopolymer på Vormedal var en del av, kjøpt av amerikanske DuPont

● Byttet navn til DuPont våren 2019

● Fabrikken ligger under DuPont sitt forretningsområde Health and Nutrition, og har en omsetning på 1,2 milliarder kroner i året.

● 110 ansatte og 10 lærlinger

● Høster stortare fra Rogaland i sør Nordland i nord