Industri og Utdanning

- Stå på for å få læreplassen du ønsker

- Det er lurt å stå på, ta kontakt med bedriften og vise interesse, sier Birgitte Rasmussen. Hun kapret en av to læreplasser på Westcon Power & Automation (WPA).

- Av mitt kull på 21 var vi bare tre som fikk læreplass. Jeg var kjempeheldig, og Westcon var førstevalget mitt, forteller Birgitte. Hun bor i Åkrehamn, og valgte automasjon på videregående der, før hun gikk VG3 i Egersund. Birgitte fikk først utplassering hos WPA.

- Det er bra å få prøve seg i bedriften der du vil ha læreplass. Jeg stod skikkelig på, for jeg hadde lyst til å gjøre et godt inntrykk.


Smart med ekstrajobb

Før hun begynte som lærling hadde Birgitte allerede flere års erfaring fra arbeidslivet. Med ekstrajobb på Mix Åkra og senere jobb på sykehjem, kunne hun stille med en sterk søknad og gode referanser.

- Det var nok en stor fordel. Erfaringen gjorde også at overgangen fra skole til arbeidsliv egentlig ikke var så stor, sier Birgitte.


Fikk ansvar for eget prosjekt

Birgitte begynte som lærling i 2016, og forteller at hun trivdes fra første dag. Allerede i læretiden fikk hun ansvar for et eget prosjekt.

- Det var på fabrikken til Biomar her på Husøy. Det var både skummelt og utrolig gøy. Timene gikk så fort på jobb, og når jeg så på klokka og den var halv 3 var jeg skuffet for at det var så lite igjen av dagen.


Mange muligheter

Etter læretiden fikk hun fast jobb, og akkurat nå nyter 21-åringen å være i arbeidslivet mens mange på hennes alder fortsatt har flere år igjen på skolebenken. Men det er ikke sikkert hun er helt ferdig med utdanning.

-Det kan hende jeg vil ta teknisk fagskole, som en del andre har gjort her. Jeg liker at det er muligheter for å utvikle seg hvis jeg skulle ønske det senere.



Eirik Vea

Fra gamer til ingeniør

Det begynte med dataspill da han var fem år. Nå får Eirik Vea betalt for å sitte foran dataskjermer hver dag.

- Jobben min stemmer godt med interessene mine. Jeg har drevet med data siden jeg var 5, og var en sånn som skrudde fra hverandre alle lekene mine for å finne ut hvordan de virket, smiler han.

Lager miljøvennlige løsninger

På barneskolen begynte Eirik med programmering, og etter det har det bare blitt mer og mer data. Han peker på en skjerm med grafer og tall.

- Dette jobber jeg med akkurat nå. Et system som skal gjøre ferger mer miljøvennlige og effektive.


Droppet offshore-planene

Erik begynte i WPA som lærling i 2007.

- Jeg fikk først ekstrajobb mens jeg tok automasjon på videregående. Jeg nevnte at jeg tenkte meg offshore, men så kom sjefen med lærekontrakt. Det var ikke aktuelt å reise noe annet sted, smiler han.


Ingeniørutdanning gjennom jobben

Etter noen år i Westcon Power & Automation undersøkte Eirik muligheten for å ta ingeniørstudier i Bergen, og kanskje jobbe litt i tillegg. Han ble i stedet tilbudt å fortsette i jobb, og ta deltidsstudier ved høyskolen i Haugesund.

- Jeg studerte 40% og jobbet 60%. Det var hardt, det var flere som sluttet underveis, men jeg er glad at jeg fullførte, sier han.

30-åringen trives som ingeniør på kontoret på Husøy, og har også fått reise litt.

- Vi har jo kunder over hele verden, og jeg har vært på jobbreiser til Kina og Singapore. Jeg liker variasjonen her. Vi blir hele tiden utfordret med nye prosjekter, og jeg får drive med noe som virkelig interesserer meg, sier Eirik.



På Husøy møter vi Gunvald Mortvedt, daglig leder, og KHMS-og HR-leder Brit Turid Klungland, for å høre mer om WPA som arbeidsplass.

Bli med og løs miljøutfordringer

Westcon Power & Automation har de siste årene opplevd stor suksess og konkurrerer med store internasjonale aktører innen miljøvennlige og teknologiske løsninger for skip, rigger og Industri.

Westcon Power & Automation (WPA) er et datterselskap i Westcon-gruppen, og på deres avdeling på Husøy utvikles det i dag moderne elektro- og automasjonssystemer. Satsing på miljøvennlige løsninger til den maritime bransjen har gitt enorm vekst, og selskapet har allerede sikret seg ordrereserver flere år frem i tid.

- Selv om den daglige driften nå går veldig bra, er det viktig å se fremover og ikke bli for komfortabel med dagens situasjon. Utvikling har en sentral rolle i bedriften, og vi bruker store ressurser på å videreutvikle bærekraftige og miljøvennlige løsninger til den maritime bransjen, sier daglig leder Gunvald Mortvedt.

Egen testlab i kjelleren

Blant annet skal WPA sammen med Norled levere verdens første hydrogen-elektriske ferge, og håper på å utvide deres egen testlab i kjelleren på Husøy. Hydrogen-brenselceller skal installeres for å styrke kompetansen i det som kan bli det neste store innen maritim fremdrift.

Selvgående båter

I tillegg til utvikling- og forskningsprosjekter jobber WPA med å utvikle fremtidens autonome systemer. Selvgående båter, maskinlæring og kunstig intelligens er temaer som det allerede jobbes iherdig med i lokalene på Husøy. Flere konsepter er allerede under utvikling, og optimalisering av dagens drift på alle typer fartøy står sterkt i fokus.


Jobb i Westcon Power & Automation

Hva er bra med å jobbe hos dere?

Hos oss vil du kunne bidra til å utvikle fremtidens løsninger for å takle miljøutfordringene som den maritime bransjen står overfor. I dag leverer vi for eksempel batterisystemer til offshore-skip. Disse kutter CO2-utslipp til en båt tilsvarende flere tusen personbiler hvert år. Hos oss får de ansatte bidra med innspill og løse utfordringer helt fra kundens forespørsel, til ferdig installert produkt. Vi har stor tro på karriereutvikling, og setter alltid pris på ansatte som ønsker å utvikle seg selv. Det er blant annet flere som startet som lærlinger hos oss som i dag er ansatt som ingeniører.

Hva skal til for å få jobb hos dere?

Vi kan kalle oss heldige, for vi får veldig mange gode kandidater som søker lærlingplass hos oss. Omtrent alle har gode karakterer og lite fravær. Det legges også vekt på søkere som kan vise til arbeidserfaring utenom skole, og det kan fort være innsatsen en kan vise til på fritiden som skiller søknader fra hverandre. Når vi tar inn lærlinger, tar vi dem inn med et mål om å ansette dem fast. Hos oss vil alle være synlige og få mulighet til å sette sitt preg uansett stilling, og vi jakter derfor de som viser interesse, er innovative og aktive på arbeidsplassen.


Hvordan vil bransjen utvikle seg fremover?

Vårt satsningsområde i dag er veldig fremtidsrettet. Vi utvikler teknologi som per nå har størst marked i Norge, men vi ser at en utvikling også må skje internasjonalt. Her jobber vi iherdig for å styrke vår posisjon for å bli en verdensledende aktør innen elektrifisering av den maritime bransjen. Nettopp derfor behøver vi flinke folk, både elektrikere, automatikere og ingeniører.


Hva gjør dere for å være en god arbeidsplass?

Vi har flere tiltak for å gjøre vår arbeidsplass så god som mulig. Flere av våre ansatte er ettertraktet av andre bedrifter. Det vitner om at vi har dyktige medarbeidere, men minner oss også på at vi må gjøre en god jobb for å beholde dem her. Vår jobb er derfor å gjøre arbeidsplassen sosial, imøtekommende og moro for alle ansatte. Det skal være kjekt å komme på jobb her i WPA.

Westcon Power & Automation AS er en del av Westcon Group. WPA er en totalleverandør og systemintegrator med egenutviklede produkter innen automasjon, elektro og kraftelektronikk. Selskapet har opparbeidet bred erfaring med helelektriske og hydrogen-/batterihybride systemer på skip og rigg med fokus på både miljø og energieffektivitet. I dag har selskapet rundt 160 fast ansatte.