HAUGESUND:  – Jeg lover at du hører fra meg i uke 22, skrev politimester Hans Vik i en e-post til en utålmodig Finn Halvorsen 14. mai, hvor politimesteren også beklaget at det hadde tatt for lang tid å svare ham.

Halvorsen får ikke svar nå heller – ikke annet enn kopi av et brev til hans advokat, der politimesteren bekrefter at rapporten er klar, men innholdet i den vil han vente med å fortelle partene til Gjenopptagelseskommisjonen ber om å få rapporten.

– Det er uforståelig for meg at jeg ikke får se rapporten som nå foreligger. Det fratar meg muligheten til å ettergå politiets arbeid og påpeke eventuelle svakheter i deres gjennomgang. Men etter alt som har skjedd i denne saken, er jeg dessverre ikke overrasket, sier Finn Halvorsen.

– Har krav på rapporten

Advokat Arvid Sjødin, som forsvarte Halvorsen i tingretten,  synes det er underlig at politiet ikke lar Halvorsen få innsyn i den ferdigstilte rapporten.

– I en avsluttet straffesak har den som har rettslig interesse adgang til å se dokumentene, påpeker Sjødin.

Hans kollega på samme advokatkontor, Brynjar Meling, ble i mai oppnevnt av Gjenopptagelseskommisjonen som forsvarer for Finn Halvorsen, som begjærte kidnappingssaken fra 2004 gjenopptatt for andre gang i 2015.

Seniorrådgiver Magne Svor i Gjenopptagelseskommisjonen sier at kommisjonen selvfølgelig er svært interessert i politiets rapport om sin egen håndtering av Halvorsen-saken, og at de vil be om å få den ganske snart. At verken Halvorsen eller hans advokat har fått rapporten, synes også Svor er underlig.

– Som parter i saken skal de jo ha innsyn i dokumentene, sier han.

– Jeg har stor forståelse for Halvorsens situasjon. Det er også årsaken til at jeg ba om denne rapporten og at jeg vil bidra til at Gjenopptakelseskommisjonen får dette først, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

Iverksatte gransking

Det var politimester Hans Vik selv som besluttet å sette ned en egen etterforskningsgruppe for å se nærmere på hvordan sakene som involverte Finn Halvorsen, var håndtert av det tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i årene etter at Halvorsen ble utsatt for tre innbrudd og skadeverk i løpet av sommeren 2002, og kidnappingen av to menn i februar 2004, hvor Halvorsen ble dømt til to års fengsel for å være hovedmannen bak. Politimesterens beslutning kom midt under presentasjonen av den omfattende artikkelserien i Haugesunds Avis og Dagbladet, der også politiet fra første dag hadde anledning til å lese hele serien på h-avis.no

LES OGSÅ:Politimester: – Nå ser vi et helhetlig bilde av Halvorsens historie

Politiet ble berømmet for å ha vist velvilje og stor interesse i å få saken undersøkt, og ga under arbeidet med reportasjeserien både innsyn i dokumenter og svarte på alle spørsmål. Under arbeidet med rapporten holdt politiet kortene tett til brystet, også da det før jul ble foretatt ransakinger både i distriktet og på Østlandet i jakt etter Halvorsens verktøy. Parallelt med granskingen av sin egen håndtering av saken den gang, foregikk det også en viss etterforskning av det 15 år gamle innbruddet.

Etterforsket sakene

– Vi jobber oss fram mot en konklusjon i spørsmålet om politiet gjennom årene har gjort det vi skulle. Det vil ende opp i en oppsummeringsrapport. Om svaret på spørsmålet blir nei, kan det bli aktuelt å sende saken videre til Spesialenheten for politisaker, sa politiinspektør Rossebø til Haugesunds Avis 13. desember 2017.

Han bekreftet da at politiet også etterforsket de gamle sakene, hvor politiet ser om det er mulig å komme videre fra det arbeidet som ble gjort for 15 år siden.

LES OGSÅ:Ransaket for å finne 15 år gammelt tyvegods

I dag bekrefter Rossebø ransakingene, men han vil ikke si noe om hva som kom ut av dem. Det er en del av rapporten, som politimesteren har besluttet å holde tilbake, i hvert fall inntil Gjenopptagelseskommisjonen har fått satt seg inn i den.

Dette er saken 

LES ALLE SAKENE OM FINN HALVORSEN HER