Gå til sidens hovedinnhold

Utilgivelig behandling av breddefotballen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 13 måneder har nå 50 000 mennesker vært avskåret fra å drive med idretten sin. Kvinner og menn i sin beste alder har blitt nektet å utøve sin lidenskap i livet. Det har blitt argumentert, noen ganger fullstendig håpløst, om grunner til ikke å åpne breddeidretten. Erna Solberg brukte i fjor pølsekøene som argument, på Debatten torsdag 06.05 brukte hun publikum som argument. Begge deler like håpløst. Breddeklubbene tar smittevern på det dypeste alvor. Hver dag stiller foreldre opp og samvittighetsfullt skriver ned navn og telefonnummer på alle tilskuerne for å lette på eventuell smittesporing. Da sier det seg selv at klubbene også kunne organisert pølsekøer og publikum på en bra måte. Hvis Solberg og helsemyndighetene hadde vært på en breddekamp hadde de også sett at det faktisk dreier seg om tilskuertall på hundre til tohundre tilskuere. Flere forskningsrapporter fra Nederland, Danmark og Norge konkluderer med at breddeidrett kan drives trygt.

  • I breddefotball er avstanden halvannen meter i 60 sekund med en times spill.
  • Dette varer mindre enn 1 sekund om gangen.
  • Denne nærkontakten gjelder også hodedueller og taklinger.
  • Bare 1/3 av alle kontaktene foregår med fronten mot hverandre.
  • Det har blitt spilt 150 000 kamper og det har blitt oppdaget 1 smittetilfelle!

Professor i virologi Allan Randrup Thomsen konkluderer derfor at utendørsfotball er ganske trygt. Ørjan Olsvik,professor i mikrobiologi, som ledet Olsvik utvalget, slår også fast at breddefotball er stengt ned uten faglig grunnlag. Bent Høie har påpekt at dette var nødvendig, nå viser det seg at han tar feil. Høie brukte også danske smittetall som begrunnelse. Dette var ifølge Olsvik positivt feil. Danskene åpnet 22. mars etter en uavhengig scenarioanalyse.

Olsvik sier videre at gjenåpning av breddeidretten IKKE øker smittetrykket i resten av befolkningen. Olsvikrapporten peker på følgende: " Smittevernlovens § 1-5: Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkningfra den eller de det gjelder".

Og ikke nok med det. I en artikkel i tv2 sier advokat Audun Ludvig Bollerud at han sår tvil om stengingen av breddeidretten har dekning i loven. Han mener dette bør prøves for domstolene. For at breddeidretten skal stenges ned må det være to vilkår:

Det må være medisinsk klart at tiltakene som iverksettes har effekt.

Det må være forholdsmessighet i tiltakene. Han viser også til smittevernloven 1-5.

Rapportene trekker også frem all den nyttegevinsten breddeidretten har. Den motvirker ensomhet, den gir bedre psykisk helse og den gir selvfølgelig bedre fysisk helse. Forholdsmessigheten i nedstengingen er etter disse vurderingene ikke til stede. Det er et paradoks, ganske stor vil jeg si, at 50 000 mennesker kan gå på pub, men trene, å neida.....???

Kommentarer til denne saken