ANLEGG: For litt over to uker siden var det en stor lekkasje i Haraldshallen, da rundt en million liter vann samlet seg i kjelleren under svømmebassenget på grunn av en feil på en ventil.

Bassenget er nå stengt og vil ikke åpne igjen før tidligst i begynnelsen av april, opplyste Haugesund kommune på sine nettsider i forrige uke.

Vannlekkasjen føyer seg inn i rekken av problemer i Haraldshallen, som synger på siste verset. Senest for fem år siden kollapset taket og havnet i bassenget.

– Vi håper Haraldshallen holder seg flytende i noen år til, sa kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen for to uker siden, vel vitende om at et nytt folkebad på Flotmyr ikke står ferdig før i slutten av 2024.

Gruppeleder Harald Larssen Lønning i Høyre reagerte på følgende måte da vannlekkasjen i Haraldshallen ble kjent:

– Dette viser behovet for at vi bør kjøpe oss kapasitet i bassengplanene til Ivar Jacobsen, og få på plass en avtale der raskest mulig.

Skal legges fram 24. februar

Haugesunds Avis skrev for første gang om svømmehallplanene til Jacobsen for snart halvannet år siden.

Siden den gang har det vært mye fram og tilbake med den såkalte HTK-hallen, som etter planen skulle stå klar i Haugesund idrettspark i 2020.

I fjor lyste Haugesund kommune ut en anbudskonkurranse om leie av svømmehall til skole og idrett i påvente av byggingen av folkebadet.

Det var kun Haugaland Triatlonklubb (HTK) som la inn anbud, men kommunen avlyste konkurransen fordi den totale leieprisen var/ble for høy i forhold til kommunens interne budsjett.

– Nå må vi ta en liten fot i bakken. Vi må vurdere alternativene, og se på hvordan vi går fram, sa utbyggingssjef Eivind Lindås i Haugesund kommune da anbudskonkurransen ble avlyst.

Og la til:

– Vi skal ha flere møter framover, der det blir en idédugnad for å få opp alternativer. Vi håper å komme fram til noe tidlig på nyåret.

Nå kan utbyggingssjefen fortelle hva kommunen har kommet fram til.

– Vi har nå totalt fem alternativer som vi holder på å utrede nærmere, hvor leie i HTK-hallen er en av mulighetene, sier Lindås.

Han nevner ikke de fire andre alternativene, men Haugesunds Avis har fått tilgang til et brev der kommunen skisserer følgende muligheter:

  • 1) Utendørs svømmeanlegg i Smedasundet
  • 2) Leie av kapasitet i privat anlegg – ny anbudsforespørsel
  • 3) Bygge midlertidig anlegg i kommunal regi
  • 4) Bygge permanent treningsanlegg i kommunal regi
  • 5) Leie av bassengkapasitet hos nabokommuner

– Målsettingen er å ha klart en omforent innstilling i løpet av denne uken, som skal legges fram i formannskapet 24. februar, sier Lindås.

Har laget egen perm til politikerne

Haugesunds Avis vet at HTK gjør sitt for å overbevise politikerne om å velge alternativ to.

Flere politikere bekrefter overfor Haugesunds Avis at de har mottatt en rekke dokumenter fra HTK.

Selv sier Jacobsen følgende om frierferden:

– Vi vil sørge for rett kunnskap.

Han forteller at HTK har delt ut en egen perm til politikerne, som blant annet inneholder oversikt over priser og tegninger.

Den tidligere Ironman-sjefen har også delt noe av dette med Haugesunds Avis, men først vil han fortelle om bakgrunnen for HTK-hallen.

Jacobsen, som nå er svømmetrener i HTK, forklarer at barn og ungdom i klubben mangler bassengtid.

Selv med et nytt folkebad på Flotmyr, mener han at kapasiteten til idretten ikke vil øke.

– Dermed så vi ikke andre løsninger enn å bygge selv, sier Jacobsen.

Han mener også at HTK-hallen kan hjelpe kommunen når Haraldshallen blir revet og folkebadet står ferdig.

– Det er også grunnen til at vi har satt sammen en perm med informasjon til alle medlemmene i formannskapet, slik at de vet de reelle tallene og kan ta en best mulig beslutning ut fra det, sier Jacobsen.

Denne informasjonen ble også presentert for bystyremedlemmene før jul, forteller han.

Pris på skolesvømming: Fra 2,3 til 3,8 mill.

Haugesunds Avis har fått flere dokumenter som viser hvordan både skole og idrett kan få plass i HTK-hallen, men det er vanskelig å presentere alt på en god måte.

HTK har uansett valgt å dele tilbudet sitt til kommunen i to faser, der den første fasen gjelder i fem år fra HTK-hallen står ferdig.

HTK har også laget flere alternativer i den første fasen, som går ut på hvor stort behov kommunen har.

Da kommunen lyste ut anbudskonkurransen om leie av svømmehall til skole og idrett i fjor, var behovet titusenvis av banetimer i året.

Dermed ble leieprisen i HTK-hallen på rundt 6 millioner kroner i året, selv om HTK ga «det billigste tilbudet i Norge».

Et nytt regnestykke gjort av HTK viser at kommunen kan få skolesvømmingen til 2,3 millioner kroner i året, med lik kapasitet som i Haraldshallen i dag.

Leieprisen i HTK-hallen øker derimot til 3,8 millioner kroner hvis kommunen skal følge behovet som er definert som nødvendig for å tilfredsstille kravene til lovpålagt skolesvømming.

Dette er samme behov som kom fram i anbudskonkurransen.

Samtidig minner HTK om at kommunen bruker 3-3,5 millioner kroner i året på driften av Haraldshallen. I tillegg kommer vedlikeholdsbudsjettet.

Slik blir alle fornøyd

Når folkebadet på Flotmyr står ferdig, begynner fase to i HTK-hallen.

Da har kommunen tre alternativer, skal vi tro HTK (se bilder helt nederst i saken):

  • 1) Kommunen kan fortsette å leie skolesvømming i HTK-hallen, samt leie plass til idretten. Da blir folkebadet et folkebad, som er åpent for publikum hele dagen med full kapasitet. Samtidig kan idretten ha treningstid både før og etter åpen bading i helgene.
  • 2) Kommunen kan flytte hele eller deler av skolesvømmingen til folkebadet, og leie plass til idretten i HTK-hallen. Da vil folkebadet være stengt for publikum mellom klokken 08.00 og 15.00 i ukedagene, men åpent på ettermiddagene og i helgene.
  • 3) Kommunen kan flytte all skolesvømming og idrett til folkebadet. Behovet til idretten er alene større enn det folkebadet kan tilby, og det betyr at anlegget vil være stengt for publikum mellom klokken 08.00 og 20.00 alle ukedager. Dermed er det bare åpent i helgene.

Selv mener HTK at alternativ to er en god løsning, forteller Jacobsen.

– Da får skolesvømming 100 prosent av kapasiteten den trenger, publikum får en tett på 100 prosent tilfredsstillende løsning for tradisjonell bading og idretten får 100 prosent av det volumet den trenger, sier han.

Må tenke fram i tid

Siden HTK-hallen blir definert som treningsbasseng, ønsker HTK at folkebadet skal være et konkurransebasseng.

Det betyr litt større bredde på banene, forteller Jacobsen.

– Vi tror det er lurt, og noe som blant annet kan brukes som et destinasjonsverktøy til for eksempel et stort årlig svømmestevne, norgesmesterskap og lignende, sier han.

Jacobsen understreker at politikerne står overfor et viktig valg:

– Den beslutningen som nå tas for bassengkapasiteten i Haugesund, gir det resultatet som byens innbyggere vil leve med de neste 30–40 årene. Da er det viktig at vi ikke bygger noe som allerede er for lite når det står ferdig.

Han er klar på at Haugesund, både som by og regionsenter, kommer til å vokse i årene framover.

– HTK-hallen og folkebadet gir det bassengtilbudet som har mulighet for å tilfredsstille skole, idrett og publikum 100 prosent i lang tid framover, sier Jacobsen.

Og legger til:

– Denne politiske beslutningen er verken rød, blå eller grønn, men har kun fargen av et best mulig resultat for Haugesunds innbyggere.

Valget kan få konsekvenser

I tillegg til frierferden hos politikerne, har HTK også gitt sine innspill til kommunen om de fem svømmealternativene som er skissert (les mer lenger ned i saken).

«Vårt svar her er basert på vårt sportslige behov ved en kommunal løsning og ikke knyttet opp til vårt tilbud», skriver styreleder Pål Stolt-Nielsen Reksten i HTK i et brev som Haugesunds Avis har fått tilgang til.

Selv om HTK kjemper sin egen sak, understreker Haugesund Idrettsråd, som representerer alle klubbene, at det er mange interesser å ta hensyn til.

Det kommer fram i et brev som leder Rolf Børseth og daglig leder Ottar Krakk i idrettsrådet har sendt til kommunen.

– Konkurransesvømmere, sportsdykkere og andre har ulike krav til anlegget. Vi ser at et midlertidig/supplerende anlegg ikke nødvendigvis kan skape gode forhold for alle. Hvilket valg som blir gjort her vil derfor kunne ha konsekvenser for hvordan et folkebad må utformes, skriver Børseth og Krakk i brevet.

Slik ser HTK for seg fase to