Gå til sidens hovedinnhold

Utviklingen i samfunnet for øvrig bør også gjenspeiles i skolen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På møtet i mars vedtok utvalg for oppvekst et forbud mot bruk av mobiltelefoner ved alle byens ungdomsskoler. Tidligere har det vært opp til hver enkelt skole om de ønsker å tillate bruk av mobiltelefon i skoletiden, eller ikke. Til tross for at man ved flere skoler har hatt mange runder i samarbeidsutvalgene hvor man har diskutert saken, og kommet til at bruk av mobil i skoletiden har få negative konsekvenser, velger nå oppvekststyret å kjøre over disse vedtakene. Dette mener vi elever er veldig uheldig, og vi vil i dette innlegget begrunne hvorfor.

Istedenfor å forby mobiltelefoner, burde skolene heller legge til rette for aktiviteter som gir elevene intensiver for å legge den bort. Man vet at mobiler er en stor del av dagens elevers liv. Det blir ikke riktig å innføre dette forbudet når man fra før allerede har en rekke bevis på at mobilen ikke har de negative virkningene som blir påstått. Dette viser også resultatene i Elevundersøkelsen, der ungdomsskolene har lav forekomst av tilfeller av digital mobbing. Et grunnleggende prinsipp i skolen er at man prøver å skape endring gjennom belønning for positiv atferd, ikke med straff for negativ. Derfor mener vi at skolene heller burde legge til rette for flere aktiviteter i friminuttene, og slik få elevene til å legge vekk mobiltelefonen, istedenfor å forby den!

I den nye læreplanen er det et spesielt fokus på at skolen skal lære elevene å bruke teknologiske hjelpemidler. Dette blir vanskelig når mobiler blir tatt bort for oss elever.

Mobiltelefonen er tross alt et mer sentralt teknologisk hjelpemiddel i hverdagen enn en pc er. Alle ungdomsskoleelever i Haugesund kommune har tilgang på elev-pc er, men disse pc-ene gir ikke elevene tilstrekkelig og relevant kunnskap rundt den hverdagslige bruken av mobiltelefoner. Vi mener dermed at det ville vært enda mer hensiktsmessig om mobiler heller kunne blitt en del av dagens undervisning når det spiller så stor rolle i hverdagen til ungdommen som nå. Nå som den teknologiske utviklingen skyter fart, er det viktig at skolen henger med i svingene, og gir elevene opplæring i teknologiske hjelpemidler de bruker i hverdagen!

Et forbud innebærer at man “kjører over” både elevdemokratiet og lokaldemokratiet på hver enkelt skole. Tidligere har det vært opp til lokaldemokratiet på hver enkelt skole å avgjøre om man ønsker å forby mobiltelefonen eller ikke. Vi mener dette er fordelaktig grunnet at det er elevene og ansatte ved hver enkelt skole som har best kunnskap om et forbud ville være hensiktsmessig eller ikke ved deres skole. Man har ved alle skolene hatt diskusjoner i en årrekke angående mobilforbud, og mange av skolene er kommet til at elevene burde få bruke mobiltelefonen. Derfor mener vi det blir feil at utvalg for oppvekst “kjører over” disse lokale vedtakene, og trer et mobilforbud nedover hodet på skoler som ikke ønsker det. Vårt budskap er klart: La skolene selv bestemme, det er de som vet hva som er til skolens beste!

Arbeidslivet og skolen skal gjenspeile samfunnet for øvrig, internalisere sunne verdier, lære sunn mobilbruk, ikke bygge opp under frykt og forakt mot mobilen. Derfor mener vi det er viktig at man istedenfor å forby telefonen, heller bruker tid i skolen på å lære elevene sunne mobilvaner. I arbeidslivet og ellers på fritiden vil man måtte kunne sette grenser for sin egen mobilbruk etter hvert, der er det ingen som tar den fra deg. Dermed er det viktig at skolen påtar seg ansvaret å lære elever sunn og fornuftig bruk av mobiltelefon, slik at de ivaretar sitt “oppdrageransvar”.

Mobiltelefoner blir stadig viktigere i samfunnet for øvrig, derfor er det viktig at elevene lærer sunne mobilvaner i skolen. Et forbud mot mobil vil kunne føre til at elevene ser på mobilen med frykt og forakt, dette er ikke heldig, sett at skolen skal gjenspeile utviklingen ellers i samfunnet. Dermed er det helt avgjørende at skolen bidrar til å få internalisert sunne mobilvaner ved at elevene blir eksponert for mobilen også i løpet av skolehverdagen. Når elevene kommer ut i arbeidslivet må de klare å kontrollere mobilbruken selv. Enten man ønsker det eller ikke, kommer mobiltelefonen til å bli et mer sentralt verktøy i både undervisnings- og jobbsammenhenger. Vi opplever at politikerne har vanskelig for å ta realiteten innover seg. Det er viktig at enkelte voksnes fordommer og manglende kunnskap om teknologi ikke trumfer elevers mulighet til å lære seg sunn mobilbruk!

William Rong Koppang, elevrådsleder Haraldsvang skole
Olai Melkevik, elevrådsleder Skåredalen skole
Lea Marie Sandvik, elevrådsleder Håvåsen skole
Amie Nye Hagland, elevrådsleder Hauge skole
Eivind Lervik Tornli, leder Haugesund Ungdomsråd
Elina Haga Kallevik, nestleder elevrådet Haraldsvang skole

Kommentarer til denne saken