KARMØY: De fem partiene ble tirsdag enige om å fordele ordfører og varaordførervervet, samt å inngå en samarbeidsavtale.

– Så langt er vi begynt å diskutere punkter som er viktige å få inn i en avtale, men vi har ikke påbegynt skrivearbeidet. Samtalene så langt har vært meget gode. Vi er helt overbevist om at vi skal rydde på plass en god samarbeidsavtale for neste periode, sier Jarle Nilsen.

– Det er store sprik i denne partikonstellasjonen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er de samme partiene som har vært i opposisjon i inneværende periode. For å kunne danne flertall har vi vendt oss mot Kristelig folkeparti, et parti vi har samarbeidet godt med i flere perioder tidligere. Vi har en god del felles politikk og lik syn på hva som er ansvarlig økonomisk politikk. Så vi er helt overbevist om at dette er til det beste for Karmøy, sier Nilsen.

Ingen konkurranseutsetting

Den påtroppende ordføreren lover at det nå ikke blir noen konkurranseutsetting av Storesund bu- og behandlingshjem. Det er også andre saker som kommer til å bli endret. Men Nilsen vil ikke ut med hvilke det er før forhandlingene er ferdige.

– Hva blir det vanskeligste å bli enige om?

– Det vi er fokusert på, er en økonomisk situasjon som blir tøff også i neste periode. Slik verdensituasjonen ser ut og det lokale næringslivet blir berørt med permitteringer og oppsigelser, så vil det bli tøft. Og med den regjeringen vi har, så tror ikke jeg vi kommer til å få særlig mer midler fra sentralt hold enn det som har vært tilfellet tidligere. Vi fem er enige om den utfordringen, og vi er parat til å ta nødvendige grep for å styre karmøyskuta vel i havn for perioden, sier den påtroppende ordføreren.

– Har du sendt permisjonssøknaden?

– Nei.

 Det konstituerende kommunestyremøtet avholdes den 22. oktober,

Pressemeldingen

Karmøy Arbeiderparti og Karmøy KrF sendte tirsdag klokken 22.37 ut denne pressemeldingen:

Etter flere sonderingsmøter og forhandlinger mellom partiene i Karmøy, er det i kveld blitt enighet mellom Arbeiderpartiet, KrF, SP,V og SV om at Jarle Nilsen blir ordfører, og at Leif Malvin Knutsen blir varaordfører i Karmøy kommune.

Det er også oppnådd enighet mellom partiene, om at det skal utarbeides en felles samarbeidsavtale og politisk samarbeidsplattform for den neste kommunestyreperioden 2015-2019, basert på partiene sine program.