Har mye hun vil forandre

Engasjert: Nini Hæggernes brenner for at kommunen i samarbeid med det lokale næringsliv setter i gang en såkalt matbank for fullverdig mat utgått på dato.

Engasjert: Nini Hæggernes brenner for at kommunen i samarbeid med det lokale næringsliv setter i gang en såkalt matbank for fullverdig mat utgått på dato.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nini Hæggernes har svært mye hun vil forandre til beste for vårt miljø.

DEL

HAUGESUND:

Nini Hæggernes

Alder: 46

Sivilstand: Ugift/Singel

Yrke: Selvstendig næringsdrivende siden 1994. Frilans miljørådgiver og skribent.

Bosted: Haugesund

Kommune: Haugesund

Liste og posisjon: Miljøpartiet de grønne, 4. kandidat

Hvorfor jeg ble politiker: Jeg har egentlig aldri drømt om å bli politiker. Politikk blir ofte for mye prat, for kortsiktige tanker og ofte for lite konstruktive gode handlinger etter mine meninger og ønsker. Jeg er glad i det motsatte og det å jobbe på grasrotnivå og bidra til endring og omstilling nedenfra. Men så ble jeg spurt om å stille som listekandidat for MDG, nettopp på grunn av det og mitt miljøengasjement som er gjennomgående i både arbeid og livsstil. Etter forespørselen følte jeg fort at jeg nettopp på grunn av mitt engasjement for en mer bærekraftig helhet, også burde bidra til endring ovenfra hvis mulig. Så man kan vel si at jeg har blitt politiker fordi jeg har et ønske om å bidra til en litt bedre verden. Både lokalt og globalt. Både for deg og dine barnebarn.

Hva jeg ønsker å forandre: Jeg ønsker at man i mye større grad skal tenke bærekraftig omstilling og med det se på de langsiktige konsekvensene av tiltak som skal vedtas innen alle områder. Vi må ta hensyn til både mennesker, klima, miljø og økonomi. At man ser på det helhetlige bildet og ser at alt faktisk henger sammen.

For eksempel vil man ved å prioritere valg som er mer helse- og miljøvennlige, ikke bare bidra til bedre livskvalitet for byens innbyggere innen mange områder, men normalt også kunne spare betydelige summer i kommunekassen over tid.

Vi må i større grad bidra til, og støtte opp om grønn næringsutvikling, ny miljøvennlig teknologi og fornybar energi. Kommunen må gå foran og være til inspirasjon for byens innbyggere ved å ta flere grønne fremtidsrettet og sunne valg, og legge til rette for at haugesunderne kan gjøre det samme. Vi bør for eksempel ikke tilrettelegge for mer bilkjøring med en 4-feltsvei i Karmsundgaten. Jeg kunne tenke meg å innføre en kjøttfri dag i offentlig sektor. Et regionalt biogassanlegg vil kunne utnytte biologisk avfall på en bedre måte og gi mulighet for lokalt drivstoff til busser og offentlig bilpark. Samtidig er jeg veldig opptatt av at vi reduserer vårt matavfall og at kommunen i samarbeid med det lokale næringsliv setter i gang en såkalt matbank for fullverdig mat utgått på dato.

Gode energi- og klimatiltak i kommunen må settes i gang og gjennomføres. Der er mye jeg ønsker å forandre. Men i det store og det hele kan det summeres til at vi må jobbe for en både øko-logisk og øko-nomisk bærekraftig balanse i kommunen.

Hva jeg vil bevare: Jeg vil generelt bevare vårt levegrunnlag i sunn balanse for oss alle. Ta vare på grønne lunger, kyst- og strandsoner og biomangfoldet i kommunen. Bevare sunn luft- og vannkvalitet for byens innbyggere. Bevare tiltak som gir grunnlag for gode natur- og kulturopplevelser for alle. Vi må ta vare på og legge tilrette for god livskvalitet for alle menneskene som bor her ved å blant annet støtte mer opp om frivilligheten og ta vare på naturarealer.

Hva jeg liker best i min kommune: Nærhet til natur og kulturopplevelser. At der finnes mennesker som frivillig står på og tar på seg oppgaver som kommunen burde tatt fatt i.

Hva jeg liker minst i min kommune: At man generelt har for lite helhetlig tankegang og alt for lite fokus på miljø- helse- og klimaspørsmål når valg skal gjøres. Vi må ta langsiktige gode og bærekraftige valg til beste for oss alle. Det nytter ikke bare å tenke en valgperiode om gangen.

En politiker jeg har ekstra stor respekt for: Kanskje ikke helt upartisk, men det må bli Rasmus Hansson. Han gir klar tale, er dyktig med fakta og er genuint opptatt av å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden.

Skulle jeg byttet parti, måtte det vært til: På nåværende tidspunkt ser jeg ikke noe parti jeg ville byttet til. Grunnen til at jeg har sagt ja til å stille som listekandidat for MDG er at de genuint ønsker en omstilling mot en mer levedyktig retning.

Hva jeg ellers helst holder på med: Jeg er ivrig amatørfotograf og veldig glad i å være ute i naturen. Jeg er også det man kanskje vil kalle eventyrer og stortrives i en regnskog eller på Afrikas sletter. Er veldig glad i å oppleve såkalte primitive kulturer, eksotiske steder og storslått natur og dyreliv med kamera på skulderen.

Er som gammel kunst- og antikkhandler glad i antikk, gjenbruk og kunst, dyrker litt mat og har en en kreativ side som er glad i re-design.

Har ellers vært aktiv som frivillig og har følgende verv; vara i sentralstyret i Framtiden i våre hender, regnskogsambassadør for Regnskogfondet i fylkeskomiteen (Rogaland) og kommunekomiteen (Haugesund) i forbindelse med årets TV-aksjon 18 oktober, som i år går til Regnskogfondet.

I styret til Syklistenes landsforening Haugalandet.

Jeg leser: Fag, fakta, biografi, historie, vitenskap og National Geographic. Et bredt spekter, men er ikke noe opptatt av romaner.

Innen kultur og idrett bryr jeg meg mest om: Jeg er personlig glad i gode konserter, galleri og festivalopplevelser. Idrett er ikke min sterke side, men en viktig faktor for aktivitet og trivsel både blant unge og voksne. Er mer opptatt av aktivitet i naturen som en sunn «sport» for alle.

Jeg vil sende en blomst til: Min kjære mor. Det mest ekte mennesket jeg kjenner med et stort hjerte for andre. Hun har alltid vært tilstede og gjort meg til den jeg er.

Dette provoserer meg: Når det vises likegyldighet og respektløshet overfor dyr og mennesker.

Dette er jeg stolt av: Jeg er stolt av mennesker i min omkrets som på en eller annen måte bruker seg selv til å bidra til gode ting. Jeg blir stolt av mennesker som er villig til å lære nye ting og våger å omfavne endring. Og så føles det godt å generelt bruke seg selv til å bidra til en litt bedre verden der jeg kan.

Sommerens høydepunkt: Kvalitetstid med de menneskene jeg har nær.

Artikkeltags