– Fleire måtte gå heim utan å få stemma

Åge Hildal var ikkje nøgd med valavviklinga på Husnes på sjølve valdagen måndag.