Fjelltoppen Valhest, som ligger i Tysvær kommune, er en markert topp i området. Turen er forholdsvis lang, om lag 30 kilometer t/r.

Vi starter turen i Haugesund, over Stemmen i Eivindsvatnet og går på vegen til Indre Djupadalen nesten til Krokavatnet. Her tar vi av på sykkelvegen til høyre på trebru over elva. Vi tar av fra sykkelvegen på første sti til venstre (etter 20 meter) og følger stien østover i moderat stigning inn mot Skitnadalen. Traseen går på nordsida av Høgahaug og deretter forholdsvis bratt nedover Kjosavassbrekkene. Deretter nokså makelig over Ramsliheia fram til bilveg ved Nodland. Her går vi først til høyre og så til venstre, og følger vegen til parkeringsplassen på Stakkestad. Løypa går nå gjennom et gardstun og fortsetter nokså flatt østover mot fjellmassivet som Valhest er en del av.

Vi får en forholdsvis bratt stigning opp Tudlibrekka før terrenget flater ut. Deretter en ny stigning øst for Eikjekruksmyra. I øvre del av Ulvadalen møtes stiene fra Stakkestad og Aksdal. Etter en liten skrent kommer vi opp på selve Valhestplatået, der vi går rett nordover på snauberget fram til Valhest på 313 m.o.h. Tilbaketuren går i samme trase som vi kom.

Historikk

Navnet Valhest

Første ledd i navnet kommer trolig av gammelnorsk valr, som betyr falk. Hest betyr høyest, slik at navnet betyr noe slikt som Falketoppen.

Røvarhola

Hvis vi er på toppen av Valhest, finner vi Røvarhola ved å gå ned på nordsida av fjellet. For å unngå å gå oss fast, må vi passe på å gå langt nok nord før vi svinger mot vest. Her er en noe kronglet sti til foten av det høye stupet vest for Valhesttoppen. Vi går langs stupfoten og kommer til noen store steiner som er vanskelige å passere. Her klan vi krype inn i hola og komme ut litt lenger framme. Der vi kommer ut, dannet berget en rett vinkel. Rett opp her er det en avsats. Det er mulig å ta seg fram til denne inne i fjellet ved å ta seg opp fra tunnelen. Det er også flere trangere passasjer inne i fjellet.

Hartvig Waage refererer en historie han hørte i barndommen om at en hund som skal ha forsvunnet inn i Røvarhola. Den kom ut igjen i Våg, uten et hår igjen på kroppen.

Navnet Røvarhola forteller at det her kan ha vært et gjemmested for folk som hadde behov for å gjemme seg for øvrigheten. Lenger oppe i fjellsida finner vi navnet Tjuvasteinen.

Et sagn forteller at katolikker etter reformasjonen gjemte seg på Valhest for å holde katolsk messe der.

Turfakta