Gå til sidens hovedinnhold

Vår motivasjon er å støtte opp om FKH og fotballen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til redaktør Einar Tho.

Jeg har med interesse lest din lederartikkel i tirsdagsutgaven av Haugesunds Avis, og vil, som det i artikkelen oppfordres til, på vegne av FKH Holding as, selvsagt svare på de spørsmål som blir stilt.

Innledningsvis skriver du at FKH ikke lenger vil selge sin andel av Haugesund Stadion AS, men derimot kjøpe Haugesund kommunes andel.

Her er det på sin plass først å påpeke følgende; Fotballklubben FKH eier ingen stadion-aksjer den kan selge. Langt mindre har den økonomiske ressurser til å kjøpe kommunens andel av stadion.

FKH er en dugnadsdrevet medlemsorganisasjon uten eiere.

Hele bakgrunnen for at et salg av stadion i det hele tatt har vært på agendaen er jo nettopp at FKH står midt i en pandemi, og at klubben siden denne inntraff, ikke lenger har vært i stand til å overholde sine leieforpliktelser.

Derimot har klubben ressurssterke samarbeidspartnere.

Klubben har siden opprykket i 2009 organisert sin virksomhet i et tett samarbeid med først FKH as, og senere også FKH Holding as, som også er morselskapet til Haugesund Stadion as.

Det er FKH Holding og dets eiere som nå har sagt seg villig til å bla opp 26 millioner kroner for kommunens andel i stadionselskapet, for å bidra til en løsning vi mener vil tjene alle involverte parter godt.

Vår motivasjon er at vi ønsker å støtte opp om FKH og fotballen, og derfor har vi satt som forutsetning for vår pengeinnsprøytning at også FKH skal komme styrket ut av dette.

Når avisen på lederplass ukritisk gjentar varaordfører Stokland Melings påstand om at den reelle kjøpesummen da blir åtte millioner, velger jeg å tro at dette fra så vel varaordfører som fra redaktørens side er utilsiktet, og skyldes manglende kunnskap om de bakenforliggende forhold.

FKH Holding as er forberedt på å betale 26 millioner til kommunen, for øvrig nøyaktig den samme prisen kommunen selv satte på aksjene, og som de i bystyredebatten betegnet som raus.

Det faktum at klubben FK Haugesund med denne løsningen over en fireårsperiode får ettergitt 18 millioner i husleie, reduserer ikke aksjeprisen VI må betale.

Det er en åpenbart uriktig påstand, som jeg forventer at både redaktør og varaordfører tar til etterretning.

Det er riktig at FKH kommer styrket ut av dette, men det er jo også en del av hensikten.

Å påstå at det er en utrolig god deal for oss som eiere av er det ikke dekning for å hevde.

Forskjellen for kommunen på å motta 26 millioner, eller å skulle betale ut 39 millioner betyr etter mitt skjønn ganske nøyaktig 65 millioner mer å rutte med for kommunen.

Selv etter at ettergitte husleier på 18 millioner frem til 2023 trekkes fra dette beløpet er det fortsatt 47 millioner igjen i besparelse som kan brukes til Stadion 2 og breddeidrettsformål, slik kommunen med referanse til bystyredebatten ønsker å prioritere.

Det var et viktig politisk mål å sikre byen et stadion for ti år siden. Derfor valgte da også et nær enstemmig bystyre å gå for den løsningen som ligger til grunn for dagens stadion.

Når stadion nå en gang allerede står her, må det vel kunne argumenteres for at det nå kanskje er viktigere å bruke de tilgjengelige ressursene på å bygge et stadion 2 for Vard, Haugar, Djerv 1919 og barneidretten, enn på en oppgave som allerede er løst.

Stadion står jo her, og med et hederlig unntak av Vard, er det jo bare FKH som bruker den.

FKH Holding as kan like lite som Haugesund kommune selv, selge stadion til Stavanger eller Bergen.

Den står trygt plassert i Haugesund Sentrum. Den går ingen veier.

Når nå altså kommunen tilbys ny kapitaltilførsel fra private, åpner jo dette muligheten for kommunen til å få løst flere prioriterte politiske mål.

Det ligger som kjent nye oppgaver og venter i Idrettsparken.

Hva som skjer dersom HA får rett i sin påstand om at det ikke er sannsynlig at kommunen sier ja til den foreslåtte avtalen, vil tiden vise.

Dagens leieavtaler består jo. Akkurat som kommunen er også klubben forpliktet av en leieavtale de neste tolv årene.

Men det hjelper som kjent lite å vifte med et leiekrav dersom leietagers lommebok er tom.

Derfor er jeg også enig i det du skriver i lederen, nemlig at gode krefter, offentlige som private, må jobbe sammen for å løse disse utfordringene.

FK Haugesund har siden det nye stadionanlegget sto ferdig i 2013 betalt i alt 27,2 millioner i husleie til kommunen, og skal også i årene fremover betale drøyt 4,5 millioner i årlig leie.

Også derfor er det i alles interesse å sikre en bærekraftig fremtid for klubben.

Vi har for vår del ønsket å være konstruktive, og på tilbudssiden, for på den måten å bidra til gode løsninger for alle involverte.

Kommentarer til denne saken