NÆRINGSLIV: Skudenes & Aakra Sparebank kan si seg fornøyd med 2020.

I 2020 kunne Karmøy-banken vise til et resultat på 98,7 millioner kroner. Året før var tilsvarende resultat 89,3 millioner kroner, en markant økning i 2020 med andre ord.

– Styret anser dette som et godt resultat for 2020, heter det i årsregnskapet fra Brønnøysundregisteret.

Sparebanken merker god vekst på mange arenaer, til tross for for pandemien.

– Til tross for et sterkt år preget av koronapandemien, er det gledelig å se at bankens kundeportefølje vokser – også i 2020. Vi registrerer vekst innenfor både utlån og innskudd, personmarked og bedriftsmarked, står det videre i årsregnskapet.

Relativt normalt år

Som mange andre bedrifter var Skudenes og Aakra svært spente og nervøse våren 2020, med inntoget av koronapandemien.

– Vi var veldig spente på hvordan resten av året ville bli våren 2020. Vi så for oss at det kunne gå dårlig, og forberedte oss på det. Men, det viste seg å bli et relativ normalt år. Privatmarkedet gikk bra, folk kjøpte biler, hus og hytter. Bedriftsmarkedet var litt mindre aktivt, men det har tatt seg raskt opp, forteller banksjef, Alf Inge Flokketvedt.

Jevn over gode inntekter

Bankens netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde 167 millioner kroner i 2020, 1,5 millioner mer enn i 2019. Men det må legges til at de reelle renteinntektene i 2020 ikke er høyere enn 2019.

Dette er ettersom de 4,1 millionene i rentekostnader i forbindelse med bankens utstede fondsobligasjoner ikke regnes med som rentekostnad i 2020, slik de gjorde i 2019. Dette er grunnet endring til IFRS som regnskapsstandard.

Karmøy-bankens netto andre driftsinntekter ble 59,6 millioner i 2020, 11,8 millioner mer enn året før.

Netto provisjonsinntekter ble 37,1 millioner kroner i 2020, omtrent det samme som i 2019. Disse inntektene består av poster i selskaper som Verd Boligkreditt, Frende Forsikring, Brage Finans, Visa og flere.

Vedlikehold av banken kostet

Skudenes & Aakra Sparebanks totale driftskostnader endte på 91,3 millioner i 2020, 3,9 millioner mer enn i 2019.

Av kostnadsøkningen sto personalrelaterte kostander for 1,5 millioner. Av de resterende 1,8 millionene gikk en solid andel til vedlikehold av fasaden til bankens hovedkontor på Åkra.