Sperret av tre steder

Vaktsjef Inge Helgesen i teknisk enhet i Haugesund kommune var ute i natt for å sikre kaiområdet i Haugesund.