– Så langt har det stort sett gått bra i påsken, men vi har registrert at det har gått enkelte skred. De har løsnet enten av seg selv eller av skiløpere, sier vaktleder Tommy Skårholen ved Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

LES OGSÅ: Røldal: Lensmannen advarer skigåere mot farene

I de aller fleste varslingsregionene regnes skredfaren fortsatt som moderat, men det er lokalt ustabile forhold i fjellet. Unntaket er regionene Hallingdal og Vest-Telemark der skredfaren er liten.

I høyden fører fersk fokksnø til lokalt ustabile forhold. Problemet finnes i alle varslingsregionene etter at vind har blåst snø inn i leheng, og kan føre til at det løsner tørre flakskred, opplyser NVE. Under mildværsgrensen og i bratte solvendte sider kan løssnøskred løsne av seg selv, mens skavler svekkes av sol og mildvær.

– Noen steder kan vekten av en skiløper være nok til å løse ut skred i fersk fokksnø. Forholdene varierer lokalt, sier Skårholen, som oppfordrer skiløpere til å ta konservative sporvalg.

I Nord-Norge, der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, gjør svake snølag situasjonen utfordrende. I Vest-Finnmark har et kantkornlag ligget under bærende skare og fokksnø, men oppvarming av snødekket i bratt solvendt terreng kan føre til at det blir mer aktivt.

– Det er veldig krevende å forholde seg til, sier Skårholen, som oppfordrer skigåere til å følge med på snøskredvarslingen på varsom.no