FREGATTHAVARIET: – Vedlikeholdsplanen for fartøyet er kansellert, og minimalt med ressurser vil bli benyttet på fartøyet med unntak av konservering av viktig utstyr, sier kapteinløytnant Thomas Gjesdal i Sjøforsvarsstaben til Forsvarets forum.

Fregatten har ligget på tørrdokken på Haakonsvern siden 10. april for å reparere de siste skrogskadene.

Tirsdag ble «Helge Ingstad» tatt ut, men den vil likevel bli værende på Haakonsvern i påvente av en beslutning om hva som skal skje med fartøyet.

Til magasinet sier kommandørkaptein Arild Øydegard i Forsvarsmateriell at de aller fleste komponentene har fått store vannskader, og at det derfor ikke vil være naturlig å vedlikeholde dem før de vet om de skal repareres eller erstattes.

En tilstandsrapport, som blant annet vil se på hva det vil koste å gjøre fregatten operativ igjen, er ventet før sommeren.