SAMFERDSEL: En ny studie fra Statens vegvesen har målt klimautslippene fra bruene ut fra en levetid på 100 år. Motstykket er fortsatt fergedrift i en tilsvarende periode. Utslipp forbundet med produksjon av både bruer og ferger er tatt med i regnestykket.

For bruene mellom Stord og Os vil utslippene være høyest i byggefasen, før det flater ut over tid. Etter om lag 50 år er utslippene av CO2 for de to alternativene like store, før de begynner å øke for fergealternativet, viser studien.

– I løpet av bruenes levetid vil det være nødvendig å bytte ut fergene fire ganger med 25 års levetid, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Han understreker at rapporten kun gjelder for strekningen Stord-Os, og at regnestykket kan være annerledes på andre strekninger der ferge erstattes av bru.

Ler flere saker:

Lyser ut ny Rogfast-kontrakt: – Klar til å ta det neste store steget