Vegvesenet har ikke kontroll på sikkerheten på veiene, mener Riksrevisjonen

Av

Vi kan ikke vite om veiene er trygge, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. Han slår fast at Statens vegvesen ikke har kontroll på sikkerheten.