I år er det så langt 6.300 færre påmeldte hummerfiskere enn i fjor. Ifølge Fiskeridirektoratet kan nedgangen skyldes at en del av dem som registrerte seg i fjor tror registreringen gjelder fremdeles. Det gjør den ikke, og alle må registrere seg for fiske på nytt.

Tall fra direktoratet viser at det så langt er flest påmeldte hummerfiskere i Hordaland, hvor det er 6.000 personer som har registrert seg. I tillegg er det henholdsvis 5.300 registrerte hummerfiskere i Rogaland og 4.000 i Møre og Romsdal. Tallene fra direktoratet viser dermed at Vestlandet er å regne som det store området for hummerfiske. Færrest registrerte er det i Finnmark, der kun fire så langt har meldt sin interesse.

Hummerfiskesesongen er relativt kort, og varer fra 1. oktober til og med 30. november. Dette gjelder for et område som strekker seg fra grensen mot Sverige og til Møre og Romsdal. Sesongen varer en måned lenger, det vil si ut året, i områdene fra Møre og Romsdal og nordover.