Plan om å fjerna alle innførte artar

Turområdet rundt Hattebergsfossen i Rosendal er ei ynda naturoppleving for både kvinnheringar og tilreisande. No er prosessen i gang med å rydda opp i området.