MEDIA: VG er felt for brudd på de fem punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13 i Vær varsom-plakaten. De er også felt for evalueringsrapporten om dekningen på punktene 3.3 og 3.9.

Dette er den mest omfattende fellelsen noensinne i Pressens Faglige Utvalg.

Klageren i saken er Sofie, som ble sitert i den opprinnelige VG-saken om dansevideoen 21. februar i år. Hun ønsker ikke å bruke etternavnet sitt.

Sofie fulgte selv diskusjonene i PFU som førte fram til fellelsen onsdag formiddag.

– Jeg har full tillit til det som er blitt sagt, og veldig fornøyd med resultatet. Jeg synes det var veldig fint, sa Sofie etter PFU-møtet.

Hun sier til NTB at hun inntil videre føler hun kan legge saken bak seg, men vil ikke kommentere om hun vil vurdere rettslige skritt mot VG.

Evaluering felt

Mediehuset har erkjent brudd på alle fem punkter når det gjaldt selve artikkelen om dansevideoen, men ikke for arbeidet med evalueringsrapporten i etterkant. Her mente Sofie at VG hadde brutt Vær varsom-plakatens punkt 3.6, som går på at man ikke skal dele upublisert materiale.

PFU kom i stedet til at VG hadde brutt både punkt 3.9 – om å opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen – og punkt 3.3 – om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner da rapporten ble utarbeidet.

– Der var vi uenige med utvalget. Vi mener prosessen med evalueringen var grundig og god, men når utvalget kommer til en annen konklusjon, kan vi bare ta det til etterretning, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro til NTB.

Har erkjent

Når det gjelder de andre punktene, understreker han at VG allerede har erkjent brudd på Vær varsom-plakaten.

– Den uttalelsen som gjelder selve saken, er egentlig i tråd med våre egne konklusjoner i evalueringen, sier han.

I VGs sak fra 21. februar omtaler avisen en kort videosnutt hvor Sofie og Ap-politiker Trond Giske danser på Bar Vulkan i Oslo – en episode hun selv opplevde som uproblematisk, men som fikk en helt annen framstilling i VG.

– Skamplett

PFU kom med kraftig kritikk av VG under møtet.

– Det er en skamplett i norsk pressehistorie hva gjelder arbeidsmetode, og det er jeg veldig lei meg for på vegne av min stand, sa journalist Liv Ekeberg, som er en av elleve personer i utvalget som har behandlet klagen.

Ekeberg sa videre at saken er skadelig for publikums og potensielle kilders tillit til hvordan journalister jobber.

Tok for lang tid

– Det er viktig at dette blir snudd og vendt og diskutert. Det er bra at VG har gått såpass langt i erkjennelse av feil. Med det sagt, tok det altfor lang tid før den erkjennelsen kom og det omstridte sitatet ble trukket, sier hun.

Øyvind Kvalnes omtalte saken som presseetisk omfattende.

– Jeg ser for meg at dette er en sak både mediene selv og journaliststudenter kommer til å henge seg opp i i lang tid. Her er det mye lærdom om hvordan man ikke skal forholde seg til kilder, sa han.