KARMØY: – Bedrifter kan gå over ende hvis ingenting skjer. Regjeringens tiltakspakke vil hjelpe mange, men ikke alle.

Det sa Tor Asle Grønningen (Sp) i formannskapet mandag.

Han viste til partikollega Robin Hults forslag om å ta et ekstraordinært utbytte fra Haugaland Kraft for å finansiere en lokal strømstøtte for næringslivet.

Grønningen kom med et annet alternativ, som var at kommunen skal utrede hvilke muligheter som finnes for å gi en lokal strømstøtte til næringslivet.

– Vi bør se på hvilke muligheter vi har for å hindre at viktige bedrifter går over ende, forklarte han.

– Ekstrem situasjon

Helge Thorheim i Karmøylista har tidligere foreslått lokal strømstøtte til næringslivet.

– Det haster å gjøre noe. Situasjonen er ekstrem, og vi vet ikke hvor lenge det vil vare, sa han.


Han frykter situasjonen kan bli langvarig.

– Fram til regjeringen gjør flere grep, bør vi se på om vi kan gjøre noe, mente Thorheim.

Påpekte utfordringer

Rune Midtun (Frp) uttalte at lokal strømstøtte er en god tanke, men påpekte også noen utfordringer:

– For det første vil også Karmøy kommune vil pådra seg ekstra utgifter i forbindelse med strømprisene.

– For det andre, hvem skal få? Hvordan skal de sorteres ut? Jeg tenker dette er et nasjonalt ansvar. Vi som kommune bør legge trykk på dem som bestemmer nasjonalt, sa han.

Har ingen sareptakrukke

Også ordfører Jarle Nilsen (Ap) stilte seg positiv til forslaget. Han sa seg bekymret for små og mellomstore bedrifter i kommunen.

– De har vært trygge og gode arbeidsplasser som nå sliter. Det er svært vanskelig å finne en løsning som treffer alle. Noen bedrifter faller imellom.


Ordføreren fortalte at han nå henter inn konkrete tall på bedriftenes økte strømutgifter. Disse bruker han i dialogen med blant annet stortingspolitiker på Rogalands-benken.

I tillegg påpekte han:

– Kommunen sitter ikke på en sareptakrukke med penger. Vi har sjøl vesentlig høyere strømkostnader siden kommunen har mye eiendom.

Formannskapet sendte forslaget som oversendelsesforslag til rådmannen uten realitetsbehandling.