– Vi er heldige som har en del utearbeid

Håndverkere og veiarbeidere har foreløpig nok arbeid til å holde seg i gang. Prosjekter fullføres.