– Vi er nødt til å samarbeide. Smittespredningen følger ikke kommunegrensene

Kommunene på ytre Haugalandet jobber tett sammen for å hindre spredning av koronaviruset. De anbefaler at ingen samler mer enn 100 personer innendørs. Da må de i alle fall søke, først.